Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- Bahçeşehir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Dokümanın Başlığı
:
- Bahçeşehir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
Resmi Gazete Tarihi
:
16 Nisan 2018
Resmi Gazete Sayısı
:
30393
Resmi Gazete Görüntüsü
:


16 Nisan 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30393

YÖNETMELİK

BahçeşehirÜniversitesinden:

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 –1/11/2016tarihli ve 29875 sayılı Resmî Gazete’de yayımlananBahçeşehirÜniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 46ncımaddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrencilerin ders muafiyet talepleri programa kayıt oldukları ilk yarıyılın başında ilgili anabilim/anasanatdalı koordinatörü önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile sonuçlandırılır. Muaf tutulacak derslerin sayısı en fazla dört derstir. Muaf tutulan derslerin kredilerinin toplamı başvurulan programın kredili derslerinin kredisinin en fazla %50’si kadar olabilir. Muafiyeti uygun bulunan tüm derslerin ağırlıklı not ortalaması 4,00 üzerinden 3,00’tenaz olamaz. Yüksek lisans programlarında muafiyeti uygun bulunan tüm derslerin harf notu en az C veya eşdeğeri, doktora programlarında muafiyeti uygun bulunan tüm derslerin harf notu en az B veya eşdeğeri olmalıdır.”


>MADDE 2 –Bu Yönetmelik 2018-2019 akademik yılı başında yürürlüğe girer.  

MADDE 3 –Bu Yönetmelik hükümleriniBahçeşehirÜniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1/11/2016

29875En Son İşlenenlerEn Son Yüklenenler

SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)