Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 07/06/2018 Tarihli ve 7849 Sayılı Kararı

Dokümanın Başlığı
:
- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 07/06/2018 Tarihli ve 7849 Sayılı Kararı
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
Resmi Gazete Tarihi
:
13 Haziran 2018
Resmi Gazete Sayısı
:
30450
Resmi Gazete Görüntüsü
:


13 Haziran 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30450

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 7849                                                                                       Karar Tarihi:07/06/2018

Kurul Başkanlığının 06.06.2018 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 06.06.2018 tarih ve32521522-101.01.05[62]-E.10827 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

CitibankA.Ş. (Banka) tarafından, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinden doğan sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi uyarınca; BankayaCitiMenkul Değerler A.Ş.’ye iş sürekliliği ve bilgi güvenliği konularında,CitiMenkul Değerler A.Ş.’dedahilolmak üzereCitigroup’abağlı şirketlere risk yönetimi, ekonomik araştırmalar, halkla ilişkiler ve fiziki güvenlik konularında destek ve danışmanlık hizmeti vermesine izin verilmesine

kararverilmiştir.SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)