Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Dokümanın Başlığı
:
- Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
Resmi Gazete Tarihi
:
12 Temmuz 2018
Resmi Gazete Sayısı
:
30476
Resmi Gazete Görüntüsü
:


12 Temmuz 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30476

YÖNETMELİK

Bilecik ŞeyhEdebaliÜniversitesinden:

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 –4/2/2009tarihli ve 27131 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilecik ŞeyhEdebaliÜniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Üniversitenin yaz okulunda açılmayan veya kayıt yapılamayan zorunlu bir ders daha önce en az bir kez alınıp devam koşulunun yerine getirilmiş olması şartıyla, kredi/ders saati ve ders içeriğinin ilgili bölüm başkanlığınca/müdürlükçe uygun görülmesi halinde, başka bir üniversitenin yaz okulundan alınabilir. Ancak yaz okulu sonunda mezun olma durumunda olan veya genel not ortalaması 3,00 ve üstünde olan öğrenciler ile çiftanadalöğrencilerinin ikincianadalprogramındaki kayıtları için üçüncü fıkradaki sınırları aşmamak kaydıyla daha önce hiç almadıkları veya devam koşulunu yerine getirmedikleri zorunlu dersleri başka bir üniversitenin yaz okulundan alabilirler. Diğer üniversite öğrencileri de Üniversitenin yaz okulundan faydalanabilir.”


>MADDE 2 –Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 –Bu Yönetmelik hükümlerini Bilecik ŞeyhEdebaliÜniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

4/2/2009

27131


>Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

31/8/2009

27335

2-

2/12/2012

28485

3-

14/4/2013

28618

4-

5/6/2015

29377

5-

28/12/2016

29932En Son İşlenenlerEn Son Yüklenenler

SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)