Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2018/31)

Dokümanın Başlığı
:
- İşkolu Tespit Kararı (No: 2018/31)
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
Resmi Gazete Tarihi
:
13 Haziran 2018
Resmi Gazete Sayısı
:
30450
Resmi Gazete Görüntüsü
:


13 Haziran 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30450

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No           :  2018/31

İşyeri                 :  MOTAŞ Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Toplu Taşıma İnşaat Taahhüt Proje

                               veMüşavirlik Turizm Telekom Ticaret A.Ş. Hoca AhmetYeseviMah. Şehir                                            Mezarlığı Cad. No:4/3 Yeşilyurt/MALATYA

SGK Sicil No     :  1001636.044, 1001073.044

Tespiti İsteyen  :  Demiryol-İş Sendikası

İnceleme            :  MOTAŞ Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Toplu Taşıma İnşaat ve Taahhüt Proje ve Müşavirlik Turizm Telekom Ticaret A.Ş.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; Hoca AhmetYeseviMah. Şehir Mezarlığı Cad. No:4/3 MALATYA adresindeki 1001636.044 SGK sicilno’luişyerinde ağırlıklı olarak otobüsler ile şehir içi yolcu taşımacılığı, bununla ilişkili olarak yolcu taşıma işlerinin koordinasyon, denetim ve sevk işleri ile otobüslerin yakıt ikmal ve bakım işlerinin yürütüldüğü, işçilerin ağırlığının otobüs şoförü olarak çalıştığı, yürütülen hizmetin Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın meclis kararına istinaden kira yoluyla yürütüldüğü, hizmet amacının Belediye görev ve sorumluluğundaki işler olduğu, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı “Genel işler” işkolunda,


>Cevat Paşa Mah.TolgahanSok. No:9 Yeşilyurt/MALATYA adresindeki 1001073.044 SGK sicilno’luişyerindetrambüslerile şehir içi yolcu taşımacılığı ve bunla ilişkili olaraktrambüslerinbakım, denetim, sevk ve koordinasyon işlerinin yapıldığı, işçilerin de ağırlığının sürücü adı verilentrambüsşoförü olarak çalıştığı,trambüslerile yapılan yolcu taşıma işinin tramvaylar ile yapılan yolcu taşıma işiyle büyük benzerlik gösterdiği, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 15 sıra numaralı “Taşımacılık” işkolunda,


>yeraldıkları tespit edilmiştir.

Karar:Yapılan bu tespitlerin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.En Son İşlenenlerEn Son Yüklenenler

SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)