Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2018/32)

Dokümanın Başlığı
:
- İşkolu Tespit Kararı (No: 2018/32)
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
Resmi Gazete Tarihi
:
13 Haziran 2018
Resmi Gazete Sayısı
:
30450
Resmi Gazete Görüntüsü
:


13 Haziran 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30450

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No            :   2018/32

İşyeri                   :   YedikuleSurpPirgiçErmeni Hastanesi Vakfı Cemaat Huzurevi ve

                                  Yaşlı Bakım MerkeziKazlıçeşmeMah.ZakirpaşaSok. No: 32

                                  Zeytinburnu/İSTANBUL

SGK Sicil No      :   1362078.034

Tespiti İsteyen    :   Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası

İnceleme              :   YedikuleSurpPirgiçErmeni Hastanesi Vakfı Cemaat Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi unvanlı işverenliğe ait olan 1362078.034 SGK sicilno’luişyerinde Bakanlığımızca yapılan incelemede; huzurevi ve yaşlı bakım merkezi olarak faaliyette bulunduğu, işçilerin ağırlığının yaşlı bakım elemanı olarak çalıştığı, sunulan hizmetin hemşireli yatılı bakım faaliyeti şeklinde gerçekleştiği, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 17 sıra numaralı “Sağlık ve sosyal hizmetler” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar:YedikuleSurpPirgiçErmeni Hastanesi Vakfı Cemaat Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi unvanlı işverenliğe ait olan 1362078.034 SGK sicilno’luişyerinin; yürüttüğü işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 17 sıra numaralı “Sağlık ve sosyal hizmetler” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.


p>En Son İşlenenlerEn Son Yüklenenler

SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)