Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Dokümanın Başlığı
:
- Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
Resmi Gazete Tarihi
:
11 Temmuz 2018
Resmi Gazete Sayısı
:
30475
Resmi Gazete Görüntüsü
:


11 Temmuz 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30475

YÖNETMELİK

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinden:

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 –31/8/2016tarihli ve 29817 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 22ncimaddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Senatoca oluşturulan Fen ve Mühendislik Bilimleri Yayın Etiği Kurulu, Sağlık Bilimleri Yayın Etiği Kurulu ile Sosyal ve Beşeri Bilimler Yayın Etiği Kurulu kararı gerektiren doktora tez önerisi için ilgili kurullardan onay belgelerinin alınması gerekir. Alınan onay belgeleri ile birlikte tez önerisi enstitüye sunulur ve akademik çalışmalara başlanır. Ancak doğrudan/dolaylı olarak insan ve/veya hayvan ile ilişkili olmayan çalışmalar veya bitkilerle ilgili olan çalışmalarda, çalışmanın etik kurul onay belgesi gerektirip gerektirmediği ilgili anabilim dalı kurulu ile enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır.”

MADDE 2 –Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


>MADDE 3 –Bu Yönetmelik hükümlerini Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü yürütür.


>Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

31/8/2016

29817

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

30/7/2017

30139En Son İşlenenlerEn Son Yüklenenler

SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)