Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

2006/10263 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Üyeliğine Tevfik BİLGİN'in Atanması ve Başkan Olarak Görevlendirilmesi Hakkında Karar

Dokümanın Başlığı
:
2006/10263 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Üyeliğine Tevfik BİLGİN'in Atanması ve Başkan Olarak Görevlendirilmesi Hakkında Karar
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
8 Nisan 2006
Resmi Gazete Sayısı
:
0
Resmi Gazete Görüntüsü
:


ATAMA KARARI

Karar Sayısı : 2006/10263

Boş bulunan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu üyeliğineTevfikBilgin'in atanması ve Başkan olarak görevlendirilmesi; 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 84 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 3/4/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

RecepTayyipERDOĞAN

Başbakan

A. GÜL A. ŞENER M. A. ŞAHİN B. ATALAY

Dışişleri Bak. veBaşb. Yrd. Devlet Bak. veBaşb. Yrd. Devlet Bak. veBaşb. Yrd. Devlet Bakanı

A. BABACAN M. AYDIN N. ÇUBUKÇU K. TÜZMEN

Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK M. V.GÖNÜL A.AKSU K. UNAKITAN

Adalet Bakanı Milli Savunma Bakanı İçişleri Bakanı Maliye Bakanı

R.AKDAĞ F. N.ÖZAK R.AKDAĞ B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı V. Bayındırlık ve İskan Bakanı Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı

M. M. EKER M. BAŞESGİOĞLU A. COŞKUN

Tarım veKöyişleriBakanı Çalışma ve Sos.Güv. Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı

M.H.GÜLER A. KOÇ O. PEPE

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Çevre ve Orman BakanıSORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)