Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

5278 2003 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu

Dokümanın Başlığı
:
5278 2003 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
6 Ocak 2005
Resmi Gazete Sayısı
:
25692 (Mükerrer)
Resmi Gazete Görüntüsü
:


2003 Malî YılıKesinhesapKanunu

Kanun No. 5278

Kabul Tarihi : 28.12.2004

Gider bütçesi

MADDE 1.-Genel bütçeli dairelerin 2003 Malî Yılı giderleri, bağlı (A) işaretli cetveldegösterildiği üzere, 139.488.824.423.050.000 lira olarak gerçekleşmiştir.

Gelir bütçesi

MADDE 2.-Genel bütçenin gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere,98.558.732.547.000.000 lira olarak gerçekleşmiştir.

MADDE 3.-7.439.236.303.850.000 lira nazım gelir tahsil edilmiş ve aynı miktar gideryapılmıştır.

Denge

MADDE 4.- 1inci maddede yazılı giderler ile 2ncimaddede yazılıgelirler arasında 40.930.091.876.050.000 liralık gider fazlası meydanagelmiştir.

Tamamlayıcı ödenek

MADDE 5. -Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda kayıtlı 865.920.910.950.000liralık ödenek üstü gideri karşılamak üzere, aynı tutarda tamamlayıcı ödenekkabul edilmiştir.

Devredilen ödenek

MADDE 6. -2003 Malî Yılı içinde harcanmayan ve özel kanunlarla devrine izin verilen198.387.870.050.000 liralık özel ödenek, ertesi yıla ödenek kaydedilmek üzeredevredilmiştir.

İptal edilenödenek

MADDE 7.-Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda kayıtlı bulunan ve yılı içindekullanılan ve devredilenler dışında kalan 6.736.533.822.300.000 liralık ödenekiptal edilmiştir.

MADDE 8.-İç ve dış Devlet borçları ile Hazine garantilerinin uygulama sonuçları, bağlıkesinhesapcetvellerinde gösterildiği üzere;


a) 2003 yılında 168.973.626.065.150.000 lira orta ve uzunvadeli, 25.413.074.165.200.000 lira kısa vadeli olmak üzere, toplam194.386.700.230.350.000 lira iç borç,

b) Konsolide bütçeye dahil kuruluşların yeniden yapılan borç stoktespitinde 1995 yılında 1.983.690.387.470.000 lira, 1996 yılında 3.490.062.245.700.000lira, 1997 yılında 6.468.582.666.840.000 lira, 1998 yılında10.154.444.167.570.000 lira, 1999 yılında 18.735.798.351.780.000 lira, 2000yılında 27.286.553.700.010.000 lira, 2001 yılında 55.970.462.117.860.000 lira,2002 yılında 93.203.291.886.760.000 lira ve 2003 yılında da88.824.843.000.650.000 lira dış borç,

c) 10.095.397.822.550.000 lira Hazine garantili borç,

Mevcuttur.

MADDE 9.-Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10. -Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

29 Aralık 2004

Cetvelleri ResmîGazete'nin mevcutbaskısında bulunmaktadır.SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)