Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

7345 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu

Dokümanın Başlığı
:
7345 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
Resmi Gazete Tarihi
:
31 Aralık 2021
Resmi Gazete Sayısı
:
31706 (2. Mükerrer)
Resmi Gazete Görüntüsü
:


31 Aralık 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31706(2. Mükerrer)

KANUN

2020 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU

Kanun No. 7345

Kabul Tarihi: 17/12/2021

Gider bütçesi

MADDE 1 –(1) 21/12/2019 tarihli ve 7197 sayılı 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli;

a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 1.082.021.197.000 Türk Lirası,

b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelere 82.423.174.000 Türk Lirası,

c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlara 7.623.700.000 Türk Lirası,

ödenek verilmiştir.

(2) Kanunların verdiği yetkiye dayanarak yıl içerisinde eklenen ve düşülen ödenekler sonrası 2020 yılı merkezi yönetim kesin hesap gider cetvellerinde gösterildiği üzere, 5018 sayılı Kanuna ekli;


>a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin bütçe giderleri 1.183.163.137.365,95 Türk Lirası,

b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin bütçe giderleri 120.169.070.771,45 Türk Lirası,

c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların bütçe giderleri 6.864.039.042,62 Türk Lirası,

olarak gerçekleşmiştir.

(3) 2020 yılı merkezi yönetim net bütçe gideri 1.203.737.135.307,17 Türk Lirasıdır.

Gelir bütçesi

MADDE 2 –(1) 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 5018 sayılı Kanuna ekli;

a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçenin gelirleri 941.944.001.000 Türk Lirası,

b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin gelirleri 12.464.193.000 Türk Lirası öz gelir, 71.162.721.000 Türk Lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam 83.626.914.000 Türk Lirası,

c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 7.488.375.000 Türk Lirası öz gelir, 135.325.000 Türk Lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam 7.623.700.000 Türk Lirası,


>olarak tahmin edilmiştir.

(2) 2020 yılı merkezi yönetim kesin hesap gelir cetvellerinde gösterildiği üzere, 5018 sayılı Kanuna ekli;

a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçenin gelirleri 1.005.017.930.492,97 Türk Lirası,

b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin gelirleri 21.536.369.624,13 Türk Lirası öz gelir, 99.970.274.533,49 Türk Lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam 121.506.644.157,62 Türk Lirası,

c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 7.762.401.832,83 Türk Lirası öz gelir, 126.243.870 Türk Lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam 7.888.645.702,83 Türk Lirası,

olarak gerçekleşmiştir.

(3) 2020 yılı merkezi yönetim net bütçe geliri 1.028.445.526.973,18 Türk Lirasıdır.

Denge

MADDE 3 –(1) 2020 yılı bütçe giderleri ile bütçe gelirleri toplamları arasında, 5018 sayılı Kanuna ekli;

a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 178.145.206.872,98 Türk Lirası gider fazlası,

b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin 1.337.573.386,17 Türk Lirası gelir fazlası,


>c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların 1.024.606.660,21 Türk Lirası gelir fazlası,

gerçekleşmiştir.

(2) 2020 yılı merkezi yönetim net bütçe gider fazlası 175.291.608.333,99 Türk Lirasıdır.

Devredilen, iptal edilen ve tamamlayıcı ödenek

MADDE 4 –(1) 2020 yılı merkezi yönetim kesin hesap gider cetvellerinde gösterildiği üzere, 5018 sayılı Kanuna ekli;

a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin harcanmayan toplam 23.522.881.186,78 Türk Lirası,

b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin harcanmayan toplam 619.460.425,98 Türk Lirası,

ödeneği ertesi yıla devredilmiştir.

(2) Merkezi yönetim kesin hesap gider cetvellerinde gösterildiği üzere, 2020 yılı içinde kullanılan ve ertesi yıla devredilen şartlı bağış ve özel ödenekler dışında kalan ödeneklerden, 5018 sayılı Kanuna ekli;

a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 32.814.599.270,05 Türk Lirası,

b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin 6.376.986.423,82 Türk Lirası,


>c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların 997.899.248,55 Türk Lirası,

ödeneği iptal edilmiştir.

(3) Merkezi yönetim kesin hesap gider cetvellerinde gösterildiği üzere, kamu idarelerinin 2020 yılı ödenek üstü giderlerini karşılamak üzere, 5018 sayılı Kanuna ekli;

a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri için 94.869.620.080,94 Türk Lirası,

b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler için 9.064.102,32 Türk Lirası,

tamamlayıcı ödenek kabul edilmiştir.

Devlet borçları

MADDE 5 –(1) Devlet borçlarına ilişkin cetvellerde gösterildiği üzere, 2020 yılı sonu itibarıyla;

a) 1.060.353.528.687,58 Türk Lirası orta ve uzun vadeli Devlet iç borcu,

b) 750.355.008.674,97 Türk Lirası Devlet dış borcu,

c) 151.319.270.349,52 Türk Lirası Hazine garantili borç,

mevcuttur.

Yürürlük

MADDE 6 –(1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 –(1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

31/12/2021

Ekleri için tıklayınızSORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)