Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

7348 Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasına İlişkin Olarak İmzalanan Mevcut Protokol I'in Yerini Alan Protokol I ile Anlaşmaya Eklenen Protokol III'ün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Dokümanın Başlığı
:
7348 Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasına İlişkin Olarak İmzalanan Mevcut Protokol I'in Yerini Alan Protokol I ile Anlaşmaya Eklenen Protokol III'ün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Kanun / Karar No
:
7348
Kabul Tarihi
:
Resmi Gazete Tarihi
:
29 Aralık 2021
Resmi Gazete Sayısı
:
31704
Resmi Gazete Görüntüsü
:


29 Aralık 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31704

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KARADAĞ ARASINDA SERBEST TİCARET

ANLAŞMASINA İLİŞKİN OLARAK İMZALANAN MEVCUT PROTOKOL I’İN

YERİNİ ALAN PROTOKOL I İLE ANLAŞMAYA EKLENEN

PROTOKOL III’ÜN ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 7348                                                                                                      Kabul Tarihi:21/12/2021

MADDE 1 –(1) Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasına ilişkin olarak 17 Temmuz 2019 tarihinde Ankara’da imzalanan ve mevcut ProtokolI’inyerini alan “Protokol I” ile Anlaşmaya eklenen “ProtokolIII”ünonaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 –(1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 –(1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

28/12/2021SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)