Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

841 Geleneksel Türk El Sanatları Üretici ve Sanatkârlarının Sorunlarının Araştırılarak, El Sanatlarının Geliştirilmesi, Korunması ve Gelecek Kuşaklara Aktarılması İçin Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

Dokümanın Başlığı
:
841 Geleneksel Türk El Sanatları Üretici ve Sanatkârlarının Sorunlarının Araştırılarak, El Sanatlarının Geliştirilmesi, Korunması ve Gelecek Kuşaklara Aktarılması İçin Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
16 Mart 2005
Resmi Gazete Sayısı
:
0
Resmi Gazete Görüntüsü
:


Geleneksel Türk El Sanatları Üretici ve Sanatkârlarının Sorunlarının Araştırılarak,

El Sanatlarının Geliştirilmesi, Korunması ve Gelecek Kuşaklara Aktarılması İçin

Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis

Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

Karar No: 841 Karar Tarihi : 9.3.2005

Geleneksel Türk el sanatları üretici ve sanatkârlarının sorunlarının araştırılarak, el sanatlarının geliştirilmesi, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci,İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca kurulan (10/128) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun üyeliklerine, Genel Kurulun 9.3.2005 tarihli 68 inci Birleşiminde ve Komisyonun aynı tarihli toplantısında Başkan,Başkanvekili, Sözcü ve Katip üyelikler için yapılan seçimler sonucunda aşağıda adları ve seçim bölgeleri yazılı milletvekilleri seçilmişlerdir.

Başkan Recep ÖZEL Isparta AK Parti

Başkanvekili Mehmet Mehdi EKER Diyarbakır AK Parti

Sözcü Fahri KESKİN Eskişehir AK Parti

Katip Nadir SARAÇ Zonguldak CHP

Üye Mehmet YÜKSEKTEPE Denizli AK Parti

Üye Mehmet Vedat YÜCESAN Eskişehir CHP

Üye MevlütCOŞKUNER Isparta CHP

Üye GürsoyEROL İstanbul AK Parti

Üye Mehmet PARLAKYİĞİT Kahramanmaraş CHP

Üye Veli KAYA Kilis AK Parti


Üye Mehmet KILIÇ Konya AK Parti

Üye Mahmut KAPLAN Şanlıurfa AK PartiSORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)