Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

Adalet Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Dokümanın Başlığı
:
Adalet Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
20 Mart 2007
Resmi Gazete Sayısı
:
0
Resmi Gazete Görüntüsü
:


20 Mart 2007 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26468

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C.

BAŞBAKANLIK 19 Mart 2007

B.02.0.PPG.0.12-305-3268

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 20 Mart 2007 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti'ne gidecek olan Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in dönüşüne kadar Adalet Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

-----

T.C.

CUMHURBAŞKANLIĞI 19 Mart 2007

B.01.0.KKB.01-06-72-2007-187

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 19 Mart 2007 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-3268 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 20 Mart 2007 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti'ne gidecek olan Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in dönüşüne kadar; Adalet Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANISORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)