Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Personeli Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Dokümanın Başlığı
:
- Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Personeli Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
Resmi Gazete Tarihi
:
23 Mayıs 2020
Resmi Gazete Sayısı
:
31135
Resmi Gazete Görüntüsü
:


23 Mayıs 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31135

YÖNETMELİK

Milli Savunma Bakanlığından:

AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI

PERSONELİ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMA ESASLARINA

DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 –4/1/2009 tarihli ve 27100 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Personeli Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Esaslarına Dair Yönetmeliğin adı “Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Personeli Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Esaslarına Dair Yönetmelik” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 –Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinde yer alan “Pol” ibaresi “POL” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 –Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Pol” ibaresi “POL” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 –Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (e), (f) ve (h) bentlerinde yer alan “Pol” ibareleri “POL” olarak, aynı fıkranın (e) bendinde yer alan “İnsan Kaynakları” ibareleri “Personel” olarak değiştirilmiştir.


>MADDE 5 –Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İnsan Kaynakları” ibaresi “Personel” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 –Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Pol” ibaresi “POL” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 –Aynı Yönetmeliğe 14 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 14/A maddesi eklenmiştir.

“Yönetmeliğin uygulanmasında sorumluluk

MADDE 14/A –(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütler derhal Başkanlığa bildirilir. Başkanlık bu tereddütleri gidermeye yetkilidir.”

MADDE 8 –Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 –Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin


>Tarihi

Sayısı

4/1/2009

27100

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

28/10/2011

28098

2-

3/10/2013

28784

3-

7/8/2015

29438En Son İşlenenlerEn Son Yüklenenler

SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)