Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Dokümanın Başlığı
:
- Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
Resmi Gazete Tarihi
:
10 Ocak 2022
Resmi Gazete Sayısı
:
31715
Resmi Gazete Görüntüsü
:


10 Ocak 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31715

YÖNETMELİK

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinden:

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 –25/10/2020tarihli ve 31285 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 7ncimaddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Bir öğrenci ekle-sil haftasının bitiminden 10 uncu ders haftasının sonuna kadar dersten çekilme talebinde bulunabilir. Dersten çekilme talebi, akademik takvimde belirtilen süresi içerisinde dilekçeyle bizzat bölüm başkanlığına yapılır ve uygun bulunması durumunda Öğrenci Bilgi Sistemine işlenir. Dersten çekilen öğrenciye ait ilgili ders Ç notuyla not durum belgesinde gösterilir. Öğrenciler tekrarlamak zorunda oldukları derslerden, yükseltmek üzere aldığı derslerden, daha önce çekildiği (Ç notu aldığı) derslerden ve kredisiz derslerden çekilme talebinde bulunamaz. Bir yarıyılda asgari ders yükü veya altında ders alan öğrencilere dersten çekilme izni verilmez. Dersten çekilme hakkı eğitim-öğretim süresi içerisinde en fazla iki kez kullanılabilir.”


>MADDE 2 –Aynı Yönetmeliğin 22ncimaddesinin birinci fıkrasında yer alan tablo ve yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Akademik takvimin öngördüğü tarihler içerisinde dersten çekilme talebi uygun görülen öğrenciye Ç notu verilir. Ç notu ağırlıklı genel not ortalamasına katılmaz.”

MADDE 3 –Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“e) Yatay geçiş.”

MADDE 4 –Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 –Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü yürütür.


p>

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

25/10/2020

31285

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

3/8/2021

31557En Son İşlenenlerEn Son Yüklenenler

SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)