Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- Antalya Bilim Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Dokümanın Başlığı
:
- Antalya Bilim Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
Resmi Gazete Tarihi
:
9 Haziran 2021
Resmi Gazete Sayısı
:
31506
Resmi Gazete Görüntüsü
:


9 Haziran 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31506

YÖNETMELİK

Antalya Bilim Üniversitesinden:

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 –3/12/2017tarihli ve 30259 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Antalya Bilim Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 7ncimaddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Öğrencilere tahakkuk ettirilecek tüm ödemeler (yıllık/dönemlik eğitim ücreti, AKTS ücreti, kayıt dondurma bedeli, kayıt yenilememe bedeli, kayıt silme bedeli ve benzeri) öğrencinin kazanmış olduğu ÖSYM bursluluk oranları dikkate alınarak hesaplanır.”

MADDE 2 –Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasının ikinci cümlesi ve altıncı fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Pasif öğrenciler o yarıyılda derslere ve sınavlara giremezler, öğrencilik haklarından yararlanamazlarve ÜniversiteBurs Yönergesi kapsamında almakta oldukları burslardan feragat etmiş olurlar.”

“Pasif öğrenci, kayıtsız geçirdiği yarıyıllara ait öğrenim ücretinin üçte birini ve kayıt yaptırılacak yarıyıla ait ÖSYM bursluluk oranlarına göre hesaplanmış öğrenim ücretinin tamamını ödemek koşuluyla ertesi yarıyıl başında kaydını yenileyebilir.”


>MADDE 3 –Aynı Yönetmeliğin 26ncımaddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İlgili öğretim elemanı, öğrencinin ara sınavlarda, yarıyıl içi çalışmalarda ve final sınavında gösterdiği başarısını değerlendirerek ve sınıfın genel başarı düzeyini göz önünde bulundurarak, aşağıdaki tablodaki harf notlarından birini öğrencinin aldığı ders için belirler. Harf notlarının ifade ettikleri başarı katsayıları ve anlamları aşağıda belirtilmiştir:

Harf Notu

A+

A

A-

B+

B

B-

C+

C

C-

D+

D

F

Katsayı

4,00

4,00

3,70

3,30

3,00

2,70

2,40

2,20

2,00

1,70

1,50

0,00


p>

Harf Notu

FX

EX

S

U

W

I

P

AU

Anlamı

Devamsız

Muaf

Yeterli

Yetersiz

Çekilme

Eksik

Devam eden


>Dinleyici

MADDE 4 –Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Kayıt dondurma talebi kabul edilen öğrencinin bu talebinin işleme konulabilmesi için ÖSYM bursluluk oranına göre hesaplanmış öğrenim ücretinin üçte birini ödemesi zorunludur. Aksi halde kayıt dondurma kararı işleme konulmaz.”

MADDE 5 –Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 –Bu Yönetmelik hükümlerini Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

3/12/2017

30259En Son İşlenenlerEn Son Yüklenenler

SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)