Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- Ardahan Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Dokümanın Başlığı
:
- Ardahan Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
Resmi Gazete Tarihi
:
28 Eylül 2021
Resmi Gazete Sayısı
:
31612
Resmi Gazete Görüntüsü
:


28 Eylül 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31612

YÖNETMELİK

Ardahan Üniversitesinden:

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS-LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 –10/10/2018tarihli ve 30561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ardahan ÜniversitesiÖnlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 6ncımaddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğrenci, yarıyıl/yılbaşında öncelikle başarısız olduğu dersleri almak zorundadır. Öğrencinin bir yarıyılda alabileceği, devam mecburiyeti olan teorik ve uygulama haftalık ders saatlerinin toplamı Güzel Sanatlar Fakültesi veKonservatuvariçin kırk ders saatinden Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Yüksekokulunda ise uygulamanın yoğun olduğu 4. sınıfta kırk ders saatinden, diğer birimlerde otuz ders saatinden fazla olamaz. Tüm birimlerde devam mecburiyeti olan veya olmayan tüm derslerin haftalık ders saati kırkı geçemez. Her dersin süresi kırk beş dakikadır.”

MADDE 2 –Aynı Yönetmeliğin 26ncımaddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Güzel Sanatlar Fakültesinde ön koşullu derslerden başarısız olan öğrenciler ile Sağlık Bilimleri Fakültesinde uygulamalı derslerinden başarısız olan öğrenciler başarısız oldukları uygulama derslerini tekrar almaları halinde ilgili dersler için yeniden %80 devam şartını yerine getirmek zorundadır.”


>MADDE 3 –Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 –Bu Yönetmelik hükümlerini Ardahan Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

10/10/2018

30561En Son İşlenenlerEn Son Yüklenenler

SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)