Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- Ardahan Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Dokümanın Başlığı
:
- Ardahan Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
Resmi Gazete Tarihi
:
11 Ekim 2021
Resmi Gazete Sayısı
:
31625
Resmi Gazete Görüntüsü
:


11 Ekim 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31625

YÖNETMELİK

Ardahan Üniversitesinden:

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 –9/1/2012tarihli ve 28168 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ardahan Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Yaz okulunda, öğrencinin bir üst yarıyıl ve/veya yıldan ders alabilmesi için önceki yarıyıllardan dersinin kalmaması ve genel not ortalamasının (GNO) en az 2.50 olması gerekir. Ayrıca herhangi bir sebeple üniversitelerden kendi isteği ile kaydını sildiren ve ÖSYM tarafından, tekrar üniversitelerin aynı bölümlerinin örgün veya ikinci öğretim programlarına yerleştirilen öğrenciler için birimlerince yapılacak intibak sonucunda, müfredatında bulunan derslerin %70’inden muaf olanlar istedikleri takdirde ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile yaz okulunda üstten ders alabilirler.”

MADDE 2 –Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


>“(6) Yaz okuluna kaydolan ve yaz okulu sonunda mezuniyeti için devam şartını yerine getirmiş olduğu tek dersten sorumluluğu kalan ön lisans ve lisans öğrencileri,10/10/2018tarihli ve 30561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ardahan ÜniversitesiÖnlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 33 üncü maddesindeki şartları sağlamak kaydıyla akademik takvimde belirtilen tarihte tek ders sınavına girme hakkı kazanır.”

MADDE 3 –Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 –(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Ardahan ÜniversitesiÖnlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği,31/8/2020tarihli ve 31230 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ardahan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.”


>MADDE 4 –Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 –Bu Yönetmelik hükümlerini Ardahan Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

9/1/2012

28168En Son İşlenenlerEn Son Yüklenenler

SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)