Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Dokümanın Başlığı
:
- Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
Resmi Gazete Tarihi
:
16 Ocak 2023
Resmi Gazete Sayısı
:
32075
Resmi Gazete Görüntüsü
:


16 Ocak 2023 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32075

YÖNETMELİK

Aydın Adnan Menderes Üniversitesinden:

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 30/10/2022 tarihli ve 31998 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile altıncı fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Sınavlarda tam puan 100’dür. Sınavlar yazılı, sözlü, yazılı-uygulamalı ve sözlü-uygulamalı yapılabilir. Sınav sonuçlarının OBİS girişi Üniversitenin lisansüstü eğitim-öğretim akademik takviminde belirtilen sınav bitiş tarihleri dikkate alınarak, OBİS’te ilan edilen not girişi bitiş tarihine kadar dersi veren öğretim üyesi tarafından tamamlanır. Başarı notu; ara sınav notunun %30’u ile yarıyıl sonu/bütünleme/yaz okulu sonu sınavı notunun %70’inin toplanması ile hesaplanır. Bir dersten başarılı olabilmek için hem bu toplamın hem de yarıyıl sonu/bütünleme/yaz okulu sonu sınavından alınan puanın yüksek lisans için en az 70, doktora için en az 75 puan olması gerekir. Enstitülerde öğretim dili Türkçe olan programlarda tez yazımı, danışmanın gerekçeli görüşü ABD/ASD kurulunun önerisi ve EYK’nın onayı ile geniş bir Türkçe özet verilmek kaydıyla İngilizce olarak yapılabilir.”


“a) Lisansüstü programlardaki sınavlara ilişkin puan, harf ve değerlendirmeyi gösteren tablo aşağıdaki şekildedir:

Yüksek Lisans

Doktora

Puan

Başarı notu

Ağırlık Katsayısı

Puan

Başarı notu

Ağırlık Katsayısı

95-100

A1

4,00

95-100

A1

4,00

90-94

A2

3,75

90-94

A2

3,75

85-89

A3

3,50

85-89

A3

3,50

80-84

B1

3,30

80-84

B1

3,30

75-79

B2

3,10

75-79

B2

3,10

70-74

B3

2,90

0-74

F1 (Başarısız)

1,75

0-69

F1 (Başarısız)

1,75

-

F2 (Devamsız)

0

-

F2 (Devamsız)

0

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü yürütür.SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)