Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

Bazı Firmaların Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgelerinin İptaline İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2007/51)

Dokümanın Başlığı
:
Bazı Firmaların Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgelerinin İptaline İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2007/51)
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
17 Ağustos 2007
Resmi Gazete Sayısı
:
0
Resmi Gazete Görüntüsü
:


17 Ağustos 2007 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 26616

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

BAZI FİRMALARIN TİCARİ KALİTE DENETİM YETERLİK

BELGELERİNİN İPTALİNE İLİŞKİN DIŞ TİCARETTE

STANDARDİZASYON TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2007/51)

MADDE 1 - (1) Avcı Tic. ve San. A. Ş. (Belge No: 153-Vergi Numarası: 1040086142), Mina Yağ San. ve Tic. A. Ş. (Belge No: 358-Vergi Numarası: 6210049919) ve Yanıkoğlu Gıda San.Ltd. Şti. (Belge No: 276-Vergi Numarası: 9360056977) adına düzenlenen Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi adı geçen firmaların talebi üzerine iptal edilmiştir.

(2) Genç Yemişçiler Dış Tic. Tar. Ür.San.Ltd. Şti. (Belge No: 340-Vergi Numarası: 3930154582) adına düzenlenen Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi, geçerlilik süresinin bitmesi nedeniyle iptal edilmiştir.

MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 -(1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)