Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- Biruni Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Dokümanın Başlığı
:
- Biruni Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
Resmi Gazete Tarihi
:
11 Haziran 2022
Resmi Gazete Sayısı
:
31863
Resmi Gazete Görüntüsü
:


11 Haziran 2022 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31863

YÖNETMELİK

BiruniÜniversitesinden:

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1-28/10/2019tarihli ve 30932 sayılı Resmî Gazete’de yayımlananBiruniÜniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 34 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(10) Öğrencinin mezun olabilmesi için tez savunma sınavı sonrasında tezini enstitüye teslim ederken, lisansüstü eserinden ürettiği makalenin hakemli bir dergiye gönderilmiş olduğunu ya da bildiri olarak sunulması için bilimsel bir toplantıya kabul edilmiş olduğunu belgelemesi gerekir.”

MADDE 2-Aynı Yönetmeliğin 52ncimaddesinin on birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(11) Tez savunma jürisi oluşturulmadan önce, öğrencinin tez konusu ile ilgili, danışmanı ile birlikte ürettiği, öğrencinin ilk isim olduğuBiruniÜniversitesi adresli bir makaleyi SCI-Expanded, SSCI, AHCI veESCI’deindekslenen dergilerde yayımlanmış ya da yayımlanmak üzere kabul edilmiş olduğunu gösteren DOI numarasının yer aldığı belgeyi enstitüye teslim etmesi gerekir.”


>MADDE 3-Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4-Bu Yönetmelik hükümleriniBiruniÜniversitesi Rektörü yürütür.En Son İşlenenlerEn Son Yüklenenler

SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)