Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- Bitkisel Üretimde Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2019/50)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019/62)

Dokümanın Başlığı
:
- Bitkisel Üretimde Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2019/50)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019/62)
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
Resmi Gazete Tarihi
:
3 Aralık 2019
Resmi Gazete Sayısı
:
30967
Resmi Gazete Görüntüsü
:


3 Aralık 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30967

TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

BİTKİSEL ÜRETİMDE BİYOLOJİK VE/VEYA BİYOTEKNİK MÜCADELE

DESTEKLEME ÖDEMESİ UYGULAMA TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2019/50)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2019/62)

MADDE 1 –8/11/2019tarihli ve 30942 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitkisel Üretimde Biyolojik ve/veyaBiyoteknikMücadele Destekleme Ödemesi Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2019/50)’nin6ncımaddesinin birinci fıkrasında yer alan “bu Tebliğin Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren yayımını izleyen yedi gün içerisinde” ibaresi “9/12/2019 tarihi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 –Bu Tebliğ1/1/2019tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 –Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)