Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

Çağ Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Dokümanın Başlığı
:
Çağ Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
17 Mart 2011
Resmi Gazete Sayısı
:
27877
Resmi Gazete Görüntüsü
:


17 Mart 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27877

YÖNETMELİK

Çağ Üniversitesinden:

ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 -10/4/2007tarihli ve 26489 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çağ Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aşağıdaki cümleler eklenmiştir:

"Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır."

MADDE 2 -Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Burslu öğrencilerdahilolmak üzere izinli sayılan veya kayıt donduran öğrenciler kayıt dondurduğu o yıl için tespit edilen yarıyıl/yıl için ödenmesi gereken ücretin yarısını öder. Bu ücret daha sonraki dönemlere mahsup edilmez. Ayrıca öğrenci öğrenimine başladığı dönemin yıllık ücretini tam olarak ödemek zorundadır. Öğrencilerin, izinli sayılma veya kayıt dondurmaya ilişkin gerekçelerini açıkça belirtmesi gerekir.İzinli sayılma veya kayıt dondurmaya ilişkin talepler değerlendirilirken; öğrencinin ailevi sorunları, maddi imkânsızlıklar, sağlık kurumlarından alınacak raporla belgelenmek kaydıyla sağlık sorunları olması, askere gitmesi, yurtdışına çıkma zorunluluğunda bulunması, gözaltına alınması veya tutuklanması halinde gözaltı ve tutukluluk halinin takipsizlikle sonuçlanması ya da üzerine atılı suç nedeniyle beraat etmesi veya doğal afetlere maruz kalması gibi nedenler göz önüne alınır."


>MADDE 3 -Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 -Bu Yönetmelik hükümlerini Çağ Üniversitesi Rektörü yürütür.

YönetmeliğinYayımlandığıResmîGazete'nin


>Tarihi

Sayısı

10/4/2007

26489

YönetmelikteDeğişiklikYapanYönetmeliklerinYayımlandığıResmîGazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

8/7/2009

27282

2-

18/10/2009

27380

3-

29/12/2010

27800En Son İşlenenlerEn Son Yüklenenler

SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)