Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- Çankırı Karatekin Üniversitesi Gelenekli Türk El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Dokümanın Başlığı
:
- Çankırı Karatekin Üniversitesi Gelenekli Türk El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
Resmi Gazete Tarihi
:
21 Kasım 2021
Resmi Gazete Sayısı
:
31666
Resmi Gazete Görüntüsü
:


21 Kasım 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31666

YÖNETMELİK

ÇankırıKaratekinÜniversitesinden:

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ GELENEKLİ TÜRK EL SANATLARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 –11/3/2019tarihli ve 30711 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ÇankırıKaratekinÜniversitesi Gelenekli Türk El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Gelenekli Türk el sanatları ile diğer sanat alanlarında da faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kurumlarla birlikte her türlü etkinlik yapmak, ulusal ve uluslararası oluşumlarda üye olarak aktif rol almak.”

MADDE 2 –Aynı Yönetmeliğin 6ncımaddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “sanatları” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile diğer sanat” ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın (e) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Plaket, mansiyon ve benzeri ödüller vererek usta ve sanatçıları Gelenekli Türk el sanatlarının yanı sıra diğer sanat dallarının da geliştirilmesi ve aktarılması adına teşvik etmek.”


>“g) Panel, açık oturum,sempozyumve kongreler düzenleyerek, kitap, atlas ve benzeri yayınlar yaparak el sanatları yanında diğer sanat dalı eğitimlerinde de etkin rol oynamak.”

MADDE 3 –Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “Güzel Sanatlar” ibareleri “Sanat Tasarım ve Mimarlık” olarak, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “üyeleri” ibaresi “elemanları” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 –AynıYönetmeliğin 10uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “üyeleri” ibaresi “elemanları” olarak, “beş” ibaresi “en fazla sekiz” olarak değiştirilmiştir.


>MADDE 5 –Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 –Bu Yönetmelik hükümlerini ÇankırıKaratekinÜniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

11/3/2019

30711En Son İşlenenlerEn Son Yüklenenler

SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)