Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 22)

Dokümanın Başlığı
:
Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 22)
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
5 Ocak 2005
Resmi Gazete Sayısı
:
25691
Resmi Gazete Görüntüsü
:


Maliye Bakanlığından:

Değerli Kağıtlar Kanunu

Genel Tebliği

Seri No: 22

Bilindiği üzere, 2101sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 23432sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde, "Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir." hükmüne yer verilmiştir.

Kanuna bağlı tabloda yer alan kira sözleşme kağıtları, askerlik cüzdanları ve bono kağıtları (emre muharrer senetler) 52813sayılı Kanunun 14 üncü maddesi hükmüne göre 1.1.2005 tarihinden itibaren tablodan çıkarılmıştır.

Buna göre, 210 sayılı Kanuna ekli ve 5281 sayılı Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 01/01/2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tespit edilmiş ve 50834sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde Yeni Türk Lirası olarak tabloda gösterilmiştir.


>Değerli Kağıdın Cinsi

Bedel (YTL.)

1- Noter kağıtları:

a) Noter kağıdı

2,20

b) Beyanname

2,20

c) Protesto,vekaletname,re'sensenet

4,40

2- (5281 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle tablodan

çıkarılan bent. Yürürlük; 1.1.2005)

3- Pasaportlar

66,00

4- Yabancılar için ikamet tezkereleri

66,00

5- (5281 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle tablodan

çıkarılan bent. Yürürlük; 1.1.2005)

6- Nüfus cüzdanları

2,20

7- Aile cüzdanları

22,00

8- (5281 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle tablodan

çıkarılan bent. Yürürlük; 1.1.2005)

9- Sürücü belgeleri

27,00

10- Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)

27,00

11- Motorlu araç trafik belgesi


>27,00

12- Motorlu araç tescil belgesi

22,00

13- İş makinesi tescil belgesi

22,00

14- Banka Çekleri (Her bir çek yaprağı)

1,50

Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar, 01/01/2005 tarihinden itibaren saymanlıklar, bey ve mezun memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.


>Saymanlıklarda, yetkili memurlarda, noterlerde ve noterlik görevini yapanlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Devlet Muhasebesi Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Tebliğ olunur.

-----------------------------------------

1 28/2/1963 tarih ve 11343 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

2 28/11/1980 tarih ve 17174 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

3 31/12/2004 tarih ve 25687 üçüncü M. sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

4 31/1/2004 tarih ve 25363 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.En Son İşlenenlerEn Son Yüklenenler

SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)