Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- Devlet Bakanı Güldal AKŞİT'e, İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Dokümanın Başlığı
:
- Devlet Bakanı Güldal AKŞİT'e, İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
27 Şubat 2005
Resmi Gazete Sayısı
:
0
Resmi Gazete Görüntüsü
:


Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

BAŞBAKANLIK 25 Şubat 2005

B.02.0.PPG.0.12-305-2475

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 27 Şubat 2005 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek olan Devlet BakanıGüldalAkşit'indönüşüne kadar Devlet Bakanlığına,İçişleri BakanıAbdülkadirAksu'nun vekaletetmesiniyüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

RecepTayyipERDOĞAN

Başbakan

-----

T.C.

CUMHURBAŞKANLIĞI 25 Şubat 2005

B.01.0.KKB.01-06-48-2005-142

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 25 Şubat 2005 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-2475 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 27 Şubat 2005 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek olan Devlet BakanıGüldalAKŞİT'indönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına,İçişleri BakanıAbdülkadirAKSU'nunvekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANISORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)