Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'a, Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Dokümanın Başlığı
:
Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'a, Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
3 Temmuz 2007
Resmi Gazete Sayısı
:
0
Resmi Gazete Görüntüsü
:


3 Temmuz 2007 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26571

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C.

BAŞBAKANLIK 2 Temmuz 2007

B.02.0.PPG.0.12-305-8190

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

"Afganistan'da Hukukun Üstünlüğü" konulu Konferansa katılmak üzere; 2 Temmuz 2007 tarihinde İtalya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın vekalet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

-----

T.C.

CUMHURBAŞKANLIĞI 2 Temmuz 2007

B.01.0.KKB.01-06-135-2007-478

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 2 Temmuz 2007 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-8190 sayılı yazınız.

"Afganistan'da Hukukun Üstünlüğü" konulu Konferansa katılmak üzere, 2 Temmuz 2007 tarihinde İtalya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANISORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)