Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Adalet, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Kültür ve Turizm ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

Dokümanın Başlığı
:
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Adalet, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Kültür ve Turizm ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
28 Ocak 2005
Resmi Gazete Sayısı
:
0
Resmi Gazete Görüntüsü
:


Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

Karar Sayısı : 2005/6820

1 - Vakıflar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı RuşenBALTA'nın; başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2ncimaddesi gereğince uygun görülmüştür.

2- Bu Kararı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı yürütür.

27 Ocak 2005

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

RecepTayyipERDOĞAN M.A. ŞAHİN

Başbakan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

-- • --

Adalet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2005/6822

1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Adlî Tıp Kurumu İkinci Adlî Tıp İhtisas Kurulu Nöroloji Üyeliği görevini yürütmek üzere,İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr.FeraySAVRUN'ungörevlendirilmesi,

2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26ncımaddesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2- Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.


>27 Ocak 2005

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

RecepTayyipERDOĞAN C.ÇİÇEK

Başbakan Adalet Bakanı

-- • --

Milli Eğitim Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2005/6823

1 - Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Erzurum Bölge MüdürüAlaattinAKYÜZ'ünbaşka göreve atanmak üzere bu görevinden alınmasına dair 06.10.2004 gün ve 6417 sayılı kararın iptali,

2 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Gaziantep Bölge MüdürlüğüneAlaattinAKYÜZ'ünatanması,

657 sayılı Kanunun 76ncımaddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2ncimaddesi gereğince uygun görülmüştür.

2- Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür.

27 Ocak 2005

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

RecepTayyipERDOĞAN Doç. Dr. H.ÇELİK

Başbakan Milli Eğitim Bakanı

-- • --

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:


>Karar Sayısı : 2005/6824

1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Yüksek Fen Kurulu Üyeliğine,İller Bankası Genel Müdür Yardımcısı AliAYRAK'ın,

Bu suretle boşalan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli İller Bankası Genel Müdür YardımcılığınaM.BahaettinKAPTAN'ınatanmaları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 74 ve 76ncımaddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2ncimaddesi gereğince uygun görülmüştür.

2- Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

27 Ocak 2005

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

RecepTayyipERDOĞAN Z.ERGEZEN

Başbakan Bayındırlık ve İskan Bakanı

-- • --

Sağlık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2005/6826

1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Dr. Süleyman CanNUMANOĞLU'nunatanması, 657 sayılı Kanunun değişik 59, 71 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2ncimaddesi gereğince uygun görülmüştür.


>2- Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

27 Ocak 2005

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

RecepTayyipERDOĞAN Prof. Dr. R.AKDAĞ

Başbakan Sağlık Bakanı

-- • --

Sağlık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2005/6827

1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine,Uzm. Dr. Ahmet ReşatDOĞUSAN'ınatanması, 657 sayılı Kanunun değişik 59, 71 ve 76ncımaddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2ncimaddesi gereğince uygun görülmüştür.

2- Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

27 Ocak 2005

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

RecepTayyipERDOĞAN Prof. Dr. R.AKDAĞ

Başbakan Sağlık Bakanı

-- • --

Ulaştırma Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2005/6828

1 - Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine BarışTOZAR'ınatanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri ile 2477 sayılı Kanunun 2ncimaddesi gereğince uygun görülmüştür.


>2- Bu Kararı Ulaştırma Bakanı yürütür.

27 Ocak 2005

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

RecepTayyipERDOĞAN B. YILDIRIM

Başbakan Ulaştırma Bakanı

-- • --

Tarım veKöyişleriBakanlığından:

Karar Sayısı : 2005/6829

1 - Bakanlık Müşaviri Dr. LütfüŞAHSUVAROĞLU'nunbaşka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2ncimaddesi gereğince uygun görülmüştür.

2- Bu Kararı Tarım veKöyişleriBakanı yürütür.

27 Ocak 2005

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

RecepTayyipERDOĞAN S.GÜÇLÜ

Başbakan Tarım veKöyişleriBakanı

-- • --

Tarım veKöyişleriBakanlığından:

Karar Sayısı : 2005/6831

1 - Iğdır İl Müdürü MehmetKISKAÇ'ınbaşka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2ncimaddesi gereğince uygun görülmüştür.

2- Bu Kararı Tarım veKöyişleriBakanı yürütür.


>27 Ocak 2005

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

RecepTayyipERDOĞAN S.GÜÇLÜ

Başbakan Tarım veKöyişleriBakanı

-- • --

Tarım veKöyişleriBakanlığından:

Karar Sayısı : 2005/6832

1 - Bolu İl Müdürü MustafaODABAŞ'ınbaşka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2ncimaddesi gereğince uygun görülmüştür.

2- Bu Kararı Tarım veKöyişleriBakanı yürütür.

27 Ocak 2005

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

RecepTayyipERDOĞAN S.GÜÇLÜ

Başbakan Tarım veKöyişleriBakanı

-- • --

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2005/6833

1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine,HalilÖZKAN'ınatanması, 657 sayılı Kanunun değişik 59 ve 76ncımaddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2ncimaddesi gereğince uygun görülmüştür.

2- Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

27 Ocak 2005

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

RecepTayyipERDOĞAN E. MUMCU

Başbakan Kültür ve Turizm Bakanı

-- • --

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2005/6834

1 - GiresunİlKültürve Turizm MüdürüMürselBOSTANCI'nın, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2ncimaddesi gereğince uygun görülmüştür.

2- Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

27 Ocak 2005

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

RecepTayyipERDOĞAN E. MUMCU

Başbakan Kültür ve Turizm Bakanı

-- • --

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2005/6835

1 - Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürü HasanKAPLAN'ın, başka bir göreve atanmaküzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2ncimaddesi gereğince uygun görülmüştür.

2- Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

27 Ocak 2005

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

RecepTayyipERDOĞAN E. MUMCU

Başbakan Kültür ve Turizm Bakanı

-- • --

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2005/6837

1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Düzce İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne,SeyfettinTÜRKEKUL'unatanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76ncımaddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2ncimaddesi gereğince uygun görülmüştür.

2- Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

27 Ocak 2005

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

RecepTayyipERDOĞAN O. PEPE

Başbakan Çevre ve Orman Bakanı

-- • --

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2005/6838

1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Bolu İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne,ÖkkeşBAHADIR'ınatanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76ncımaddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2ncimaddesi gereğince uygun görülmüştür.

2- Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

27 Ocak 2005

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

RecepTayyipERDOĞAN O. PEPE

Başbakan Çevre ve Orman BakanıSORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)