Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı ile Devlet, Adalet, Kültür veTurizm Bakanlıklarına AitAtama Kararları

Dokümanın Başlığı
:
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı ile Devlet, Adalet, Kültür veTurizm Bakanlıklarına AitAtama Kararları
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
4 Ocak 2005
Resmi Gazete Sayısı
:
25690
Resmi Gazete Görüntüsü
:


AtamaKararları

DevletBakanıveBaşbakanYardımcılığından:

KararSayısı:2004/6743

I-DevletPlanlamaTeşkilatıMüsteşarlığındaaçıkbulunan1inciderecekadroluve+ 3600ekgöstergeliPlanlamaUzmanlığınaDaireBaşkanıAyşenurGÖNÜL'ünatanması, 657sayılıKanunun76ncımaddesiile2451sayılıKanunun2ncimaddesigereğinceuygungörülmüştür.

II- BuKararıDevletBakanıveBaşbakanYardımcısıyürütür.

3Ocak2005

AhmetNecdetSEZER

CUMHURBAŞKANI

RecepTayyipERDOĞAN Doç.Dr.A. ŞENER

Başbakan DevletBakanıveBaşbakanYardımcısı

--• --

DevletBakanlığından:

KararSayısı:2004/6744

1-DışTicaretMüsteşarlığındaaçıkbulunan1inciderecekadroluve+ 6400ekgöstergeliMüsteşarYardımcılığına,İthalatGenelMüdürüAhmetYAKICI'nınatanması, 657sayılıKanun'undeğişik76ncımaddesiile2451sayılıKanun'un2ncimaddesigereğince uygungörülmüştür.

2- BuKararıDevletBakanıyürütür.

3Ocak2005

AhmetNecdetSEZER

CUMHURBAŞKANI

RecepTayyipERDOĞAN K.TÜZMEN

Başbakan DevletBakanı

--• --

AdaletBakanlığından:

KararSayısı:2004/6746

1-AçıkbulunanAdlîSicilveİstatistikGenelMüdürlüğüne,CezaİşleriGenelMüdürü(20635)AbuzerDURAN'ınatanması, 2802sayılıHâkimlerveSavcılarKanununun4141sayılıKanunladeğişik37ncimaddesiile2451sayılıKanunun2ncimaddesigereğince uygungörülmüştür.

2- BuKararıAdaletBakanıyürütür.


3Ocak2005

AhmetNecdetSEZER

CUMHURBAŞKANI

RecepTayyipERDOĞAN C.ÇİÇEK

Başbakan AdaletBakanı

--• --

KültürveTurizmBakanlığından:

KararSayısı:2004/6768

1-Açıkbulunan1inciderecekadroluve+ 3600ekgöstergeliİzmirİlKültürveTurizmMüdürlüğüne,MetinATSAL'ınatanması, 657sayılıKanunundeğişik68 (B), 71ve74üncümaddeleriile2451sayılıKanunun2ncimaddesigereğinceuygungörülmüştür.

2- BuKararıKültürveTurizmBakanıyürütür.

3Ocak2005

AhmetNecdetSEZER

CUMHURBAŞKANI

RecepTayyipERDOĞAN E. MUMCU

Başbakan KültürveTurizmBakanıSORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)