Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- Dışişleri Bakanlığına Bağlı Bulunan Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinin Başbakanlığa Bağlanması Hakkında Karar

Dokümanın Başlığı
:
- Dışişleri Bakanlığına Bağlı Bulunan Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinin Başbakanlığa Bağlanması Hakkında Karar
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
2 Haziran 2005
Resmi Gazete Sayısı
:
0
Resmi Gazete Görüntüsü
:


Kuruluşun Bağlı Olduğu Bakanlığın

Değiştirilmesi ile İlgili İşlem

T.C.

BAŞBAKANLIK 1 Haziran 2005

B.02.0.PPG.0.12-301-7446

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Dışişleri Bakanlığına bağlı bulunan Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinin Başbakanlığa bağlanmasını, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 3313 sayılı Kanunla değişik 10 uncu maddesi uyarınca yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

RecepTayyipERDOĞAN

Başbakan

-----

T.C.

CUMHURBAŞKANLIĞI 1 Haziran 2005

B.01.0.KKB.01-08/D-1-2005-442

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 1 Haziran 2005 günlü, B.02.0.PPG.0.12-301/7446 sayılı yazınız.

Dışişleri Bakanlığına bağlı bulunan Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinin Başbakanlığa bağlanması, 3046 sayılı Yasa'nın 3313 sayılı Yasa ile değişik 10. maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANISORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)