Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

DÜZELTME (Bakanların İstifası ve Atanmasına Dair İşlem ile 2005/15 Sayılı Başbakanlık Genelgesi ile İlgili)

Dokümanın Başlığı
:
DÜZELTME (Bakanların İstifası ve Atanmasına Dair İşlem ile 2005/15 Sayılı Başbakanlık Genelgesi ile İlgili)
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
4 Haziran 2005
Resmi Gazete Sayısı
:
0
Resmi Gazete Görüntüsü
:


DÜZELTME

3/6/2005 tarihli ve 25834 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, "Bakanların İstifası ve Atanmasına Dair İşlem"in Cumhurbaşkanlığı yazısında yer alan "... atanmışladır." ibaresi, "... atanmışlardır." olarak (Resmî Gazete Sayfa: 2); 2005/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi'nin (Resmî Gazete Sayfa: 37)onikincisatırında "GÖREVLERİ" şeklinde yer alan ibare "GÖREVLER" olarak,onüçüncüsatırında "... tüm ..." şeklinde yer alan ibare ise, "...tam ..." olarak düzeltilmiştir.SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)