Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

DÜZELTME (Radyo ve Televizyon Kuruluşlarına Kanal veya Frekans Tahsisi Şartları ve Bunlara İlişkin İhale Usulleri ile Yayın Lisansı ve İzni Yönetmeliğinde DeğişiklikYapılmasına Dair Yönetmelik ile İlgili)

Dokümanın Başlığı
:
DÜZELTME (Radyo ve Televizyon Kuruluşlarına Kanal veya Frekans Tahsisi Şartları ve Bunlara İlişkin İhale Usulleri ile Yayın Lisansı ve İzni Yönetmeliğinde DeğişiklikYapılmasına Dair Yönetmelik ile İlgili)
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
7 Ocak 2005
Resmi Gazete Sayısı
:
25693
Resmi Gazete Görüntüsü
:


DÜZELTME

6/1/2005tarihli ve 25692 sayılı Resmî Gazete'nin 59 uncu sayfasında aslına uygun olarakyayımlanan, "Radyo ve Televizyon Kuruluşlarına Kanal veya Frekans TahsisiŞartları ve Bunlara İlişkin İhale Usulleri ile Yayın Lisansı ve İzniYönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in 1 inci maddesiyledeğişik 8 inci maddesinin (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan "radyo"kelimeleri "televizyon", (d), (e) ve (f) bentlerinde yer alan"televizyon" kelimeleri "radyo" olarak, Radyo ve TelevizyonÜst Kurulu'nun 6/1/2005 tarihli ve A.01.1.RTÜ.0.01.06.05/0081-217 sayılı yazısıüzerine düzeltilmiştir.SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)