Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Memurları Sicil Raporu Vermeye Yetkili Amirler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Dokümanın Başlığı
:
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Memurları Sicil Raporu Vermeye Yetkili Amirler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
24 Aralık 2009
Resmi Gazete Sayısı
:
0
Resmi Gazete Görüntüsü
:


24 Aralık 2009 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27442

YÖNETMELİK

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMURLARI SİCİL

RAPORU VERMEYE YETKİLİ AMİRLER YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 7/6/2005 tarihli ve 25838 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Memurları Sicil Raporu Vermeye Yetkili Amirler Yönetmeliğinin ekinde yer alan Ek-1 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Memurları Sicil Raporu Vermeye Yetkili Amirler-Merkez Teşkilatı tablosu ile Ek-2 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Memurları Sicil Raporu Vermeye Yetkili Amirler-Merkez Teşkilatı tablosu başlıkları ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

" EK-1

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MERKEZ TEŞKİLATI MEMURLARI SİCİL AMİRLERİ CETVELİ

BİRİMLERİ

I. SİCİL AMİRİ

II. SİCİL AMİRİ

III. SİCİL AMİRİ

GENEL MÜDÜRLÜK

Genel Müdür

Bakan

-

-

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

Bakan

-

YÖNETİM KURULU BÜRO MÜDÜRLÜĞÜ

Birim Müdürü

Genel Müdür

-

-

Birim Müdür Yardımcısı

Birim Müdürü

Genel Müdür

-

ÖZEL BÜRO MÜDÜRLÜĞÜ

Birim Müdürü


Genel Müdür

Birim Müdür Yardımcısı

Birim Müdürü

Genel Müdür

-

Başuzman

Birim Müdürü

Genel Müdür

-

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Teftiş Kurulu Başkanı

Genel Müdür

-

-

Başmüfettiş

Teftiş Kurulu Başkanı

Genel Müdür

-

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

I. Hukuk Müşaviri

Genel Müdür

-

-

Hukuk Müşaviri

I. Hukuk Müşaviri

Genel Müdür

-

GENEL MÜDÜR MÜŞAVİRLİĞİ

Müşavir

Genel Müdür

-

-

DAİRE BAŞKANLIKLARI

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

-

Daire Başkan Yardımcısı

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

Birim Müdürü

Daire Başkan Yardımcısı

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

Sivil Savunma Uzmanı

Daire Başkan Yardımcısı

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

Başuzman

Birim Müdürü

Daire Başkan Yardımcısı

Daire Başkanı

Birim Müdür Yardımcısı

Birim Müdürü

Daire Başkan Yardımcısı

Daire Başkanı

"

" EK-2

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DOĞRUDAN MERKEZE BAĞLI TAŞRA TEŞKİLATI MEMURLARI SİCİL AMİRLERİ CETVELİ

BİRİMLERİ


I. SİCİL AMİRİ

II. SİCİL AMİRİ

III. SİCİL AMİRİ

İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİ

İşletme Müdürü

Genel Müdür

-

-

İşletme Müdür Yardımcısı

İşletme Müdürü

Genel Müdür

-

Birim Müdürü

İşletme Müdür Yardımcısı

İşletme Müdürü

Genel Müdür

Hukuk Müşaviri

İşletme Müdürü

Genel Müdür

-

Sivil Savunma Uzmanı

İşletme Müdür Yardımcısı

İşletme Müdürü

Genel Müdür Yardımcısı

Başuzman

Birim Müdürü

İşletme Müdür Yardımcısı

İşletme Müdürü

ALIM-SATIM VE İHRACAT MÜDÜRLÜKLERİ

Birim Müdürü

Daire Başkan Yardımcısı

Daire Başkanı

Genel Müdür

Başuzman

Birim Müdürü

Daire Başkan Yardımcısı

Daire Başkanı

"

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü yürütür.SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)