Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliği (Tebliğ No: 2021/29)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/36)

Dokümanın Başlığı
:
- Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliği (Tebliğ No: 2021/29)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/36)
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
Resmi Gazete Tarihi
:
10 Eylül 2021
Resmi Gazete Sayısı
:
31594
Resmi Gazete Görüntüsü
:


10 Eylül 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31594

TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

GELENEKSEL KIYI BALIKÇILIĞININ KAYIT ALTINA ALINMASI VE

DESTEKLENMESİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2021/29)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/36)

MADDE 1 –27/8/2021tarihli ve 31581 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliği (Tebliğ No: 2021/29)’ningeçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1 –(1) Sadece 2021 yılı destekleme dönemi için; bu Tebliğde belirtilen şartları sağlayan ve Marmara Denizine kıyısı olan illere (Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Yalova)kayıtlı olupMarmara Denizinde balıkçılık yapan balıkçı gemisi sahiplerinin bir örneği Ek-3’te yer alan 2020-2021 balıkçılık sezonunda Marmara Denizinde (İstanbul ve Çanakkale Boğazları dâhil) avcılık yaptıklarına dair taahhütnameyi destekleme başvurusu esnasında ibraz etmeleri halinde, adı geçen illere kayıtlı balıkçı gemisi sahiplerine, her gemi için belirlenen birim destek tutarının iki katı ödeme yapılır.”


>MADDE 2 –Aynı Tebliğin Ek-3’ü ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 –Bu Tebliğ27/8/2021tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 –Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

“Ek-3

TAAHHÜTNAME

Aşağıda bilgileri verilen balıkçı gemisinin sahibiyim/ortağıyım. Tarım ve Orman Bakanlığının “Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliği (Tebliğ No: 2021/29)” kapsamında; 2020-2021 balıkçılık sezonunda Marmara Denizinde (İstanbul ve Çanakkale Boğazları dâhil) avcılık yaptığımı beyan ve taahhüt ediyorum.

                                                                                                                  …./…./2021

                                                                                                                 Adı ve Soyadı

                                                                                                                       İmzası

GEMİ BİLGİLERİ:

Gemi Adı                                                                        :

Gemi Ruhsat Kod Numarası                                           :


>Gemi Filo Kayıt Numarası                                              :

Gemi Sahibinin/Yetkilisinin T.C. Kimlik Numarası        :

(Tüzel kişi ise) Vergi Numarası                                      :En Son İşlenenlerEn Son Yüklenenler

SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)