Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çerçevesinde Uygulanacak Ücretler ve Esaslar Hakkında Tebliğ (No: 2006/2)

Dokümanın Başlığı
:
Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çerçevesinde Uygulanacak Ücretler ve Esaslar Hakkında Tebliğ (No: 2006/2)
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
9 Eylül 2006
Resmi Gazete Sayısı
:
0
Resmi Gazete Görüntüsü
:


\n

9 Eylül 2006 CUMARTESİ

\n

\n

Resmî Gazete

\n

\n

Sayı : 26284

\n

\n

TEBLİĞ

\n

\n

Çevre ve Orman Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığından:

\n

GEMİLERDEN ATIK ALINMASI VE ATIKLARIN KOTROLÜ

\n

YÖNETMELİĞİ ÇERÇEVESİNDE UYGULANACAK

\n

ÜCRETLER VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

\n

(TEBLİĞ NO: 2006/2)

\n

\n

Kapsam, Dayanak

\n

MADDE 1 -(1) Bu Tebliğ 26/12/2004 tarihli ve 25682 sayılı Resmî Gazete'deyayımlanarak yürürlüğe giren Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin 26ncımaddesi uyarınca belirlenen ücret tarifesini ve tarifenin uygulama esaslarını kapsar.

\n

Ücret tarifesi

\n

MADDE 2 -(1) Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği uyarınca ilgililerden talep edilecek ücretler, tarafların katılımı ile hazırlanarak (Ek-1)nolutabloda gösterilmiştir.

\n

Tarife uygulama esasları

\n

MADDE 3 -(1) Ücret tarifesinin uygulanması (Ek-2) de belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülür.

\n

Yürürlük

\n

MADDE 4 -(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer

\n

Yürütme

\n

MADDE 5 -(1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı ile Ulaştırma Bakanı birlikte yürütür.

\n

\n

EK-1

\n

GEMİLERDEN ATIK ALIM HİZMETİ ÜCRET TARİFESİ TABLOSU

\n

>

\n

\n

1. KISIM:

\n

ASGARİ ÜCRETE TABİ

\n

ATIKLARIN ÜCRETLENDİRİLMESİ

\n

\n

2. KISIM:

\n

\n

ATIĞIN m3' Ü BAŞINA ALINACAK EK ÜCRETLER

\n

\n

\n

\n

GEMİNİN

\n

GRT

\n

\n

\n

\n

ATIK MİKTARLARI

\n

\n

m3

\n

\n

\n

ATIK TÜRLERİ

\n

\n

\n

\n

ÜCRET

\n

\n

\n

\n

\n

SİNTİNE

\n

SUYU

\n

\n

€/m3

\n

\n

\n

SLOP

\n

\n

\n

€/m3

\n

\n

\n

YAKIT SILACI

\n

\n

€/m3

\n

\n

\n

KATI SLAÇ

\n

\n

€/m3

\n

\n

\n

KİRLİ BALAST

\n

\n

€/m3

\n

\n

\n

ATIK YAĞ

\n

\n

€/m3

\n

\n

\n

ZEHİRLİSIVI ATIK

\n

\n

€/m3

\n

\n

\n

PİSSU

\n

\n

\n

€/m3

\n

\n

\n

ÇÖP

\n

\n

\n

€/m3

\n

\n

\n

>

\n

\n

\n

\n

< 400

\n

\n

\n

\n

1

\n

\n

\n

SİNTİNE SUYU

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

50

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

30

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

1,2

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

30

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

650

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

1,2

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

20

\n

p>\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

800

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

10

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

20

\n

\n

\n

5

\n

\n

\n

PİSSU

\n

\n

\n

\n

1

\n

\n

\n

\n

ÇÖP

\n

\n

\n

\n

\n

\n

≥400

\n

\n

\n

\n

\n

6

\n

\n

SİNTİNE SUYU

\n

+

\n

YAKIT SLACI

\n

\n

\n

\n

\n

\n

200

\n

\n

\n

3

\n

\n

\n

PİSSU

\n

\n

\n

\n

3

\n

\n

\n

ÇÖP

\n

\n

\n

* Verilen atığın miktarı küsuratlı ise üst tam sayıya tamamlanır.

\n
>Örn:0,2 m3atıkð1 m3atıksayılacaktır.

\n

1,3 m3atıkð2 m3atıksayılacaktır v.b

\n

\n

EK-2

\n

\n

\n

\n

ÜCRET TARİFESİNİN UYGULANMASINDA DİKKATE ALINACAK HUSUSLAR

\n

\n

1-Gemilerden Atık Alım Hizmeti Ücret Tarifesi Tablosunun 1. Kısmında belirtilen gemilerin (GRT)grosstonuna göre Asgari Ücrete Tabi Atık Miktarlarının tamamının verilmesi / bir kısmının verilmesi durumlarında, gemilerden Asgari Ücrete Tabi belirlenmiş Ücretler alınır. Belirtilen atık türleri ve miktarlarını geçen taleplerde ilave vereceği atığın türüne göre 2. Kısmında yer alan m3başına ücret tarifesi uygulanır. Ücretler Euro (€) cinsinden düzenlenmiştir.

\n

\n

2-Asgari Ücrete Tabi Ücretler atık alım hizmeti verilmesi karşılığında alınır, bu ücrette herhangi bir indirimin yapılması söz konusu olamaz.

\n

\n

3-Yatlara, kabotaj hattında çalışan gemilere, balıkçı teknelerine ve kamu hizmet teknelerine Asgari Ücrete Tabi Ücret tarifesi uygulanmaz, vereceği atığın türüne göre m3başına ücret tarifesi uygulanır.

\n

\n

4-Yatlara, liman sınırları içinde yolcu taşıyan gemilere, balıkçı teknelerine, ve kamu hizmet teknelerine atığın m3başına alınacak ek ücretler % 50 indirimli; Kabotaj hattındaki 150 groston ve altı tankerler ile 400 groston altı diğer gemilere atığın m3başına alınacak ek ücretler % 25 olarak uygulanacaktır

\n
>

\n

5-Ülkemiz limanlarına gelen bir geminin atık vermek istemesi üzerine Asgari Ücrete Tabi Ücret alındıktan sonra söz konusu gemi ülkemizden ayrılmadan başka limana / limanlara uğraması durumunda atık vermek isterse, tekrar Asgari Ücrete Tabi Ücret tarifesi uygulanmaz, verdiği atığın m3'ü başına ücret tarifesi uygulanır.

\n

\n

6-a)Türk BoğazlarındanuğraksızgeçengemilerintaleplerihalindeAsgari Ücrete Tabi Ücret

\n

alındıktan sonra ilave vereceği atığın tür ve miktarına göre m3başına ücret tarifesi uygulanır.

\n

\n

b)Açıkta atık alınması durumunda, bütün ücretler % 40 zamlı olarak uygulanır.

\n

\n

7-a)Limana veya platforma yanaşmış gemilerden ve limana/platforma teknik nedenlerden

\n

Dolayı yanaşamayan gemilerden atıkalmagemisiileatıkalınmasıdurumundaaçıkta

\n

atık alınma tarifesi uygulanmaz.

\n

\n

b)Özel tekne belgesine sahip teknelerle, özel yatlara açıkta atık alınma tarifesi uygulanmaz.

\n

\n

8-Mesai saatleri 0800- 1700arasıdır.

\n

\n

9-Mesai saatleri dışı, hafta sonu ve tatil günlerinde sabit ücret dışındaki tarifeler % 40 zamlı olarak uygulanır

\n

\n

10-Atık verme işlemlerinin geminin kusuru nedeniyle süresi içerisinde yapılamaması durumunda liman işletmesi tarafından hizmet verilen her bir saat için ilave 30 € ücret uygulanır.

\n

\n

11-Atığın m3başına alınacak ek ücretler tavan fiyatlar olup, ulaşım mesafesi, bertaraf maliyeti, limanın alt yapısı v.b hususlar dikkate alınarak en fazla % 50 indirim yapılabilir.

\n

\n

\n

\nSORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)