Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- Görev Dağılımı ile İlgili (2005/15) Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Dokümanın Başlığı
:
- Görev Dağılımı ile İlgili (2005/15) Sayılı Başbakanlık Genelgesi
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
3 Haziran 2005
Resmi Gazete Sayısı
:
0
Resmi Gazete Görüntüsü
:


Genelge

Başbakanlıktan:

Konu:Görev Dağılımı

GENELGE

2005/15

Başbakanlığa bağlı olan veya ilgilendirilen kuruluşlar ile görevlerin Hükümet üyeleri arasındaki dağılımına ilişkin 20/3/2003 tarihli ve (2003/16) sayılı Genelgede, aşağıda belirtilen düzenlemenin yapılması uygun görülmüştür.

DEVLET BAKANI ALİ BABACAN

BAĞLI KURULUŞLAR

1. Hazine Müsteşarlığı

2. Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

İLGİLİ KURULUŞLAR

1. T.C.Merkez Bankası Başkanlığı

2. T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü

3. T.Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü

GÖREVLERİ

1. Avrupa Birliği Makamları ile yapılacak tüm üyelik müzakerelerinde "Başmüzakereci" görevini yürütmek.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

RecepTayyipERDOĞAN

BaşbakanSORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)