Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- Güldal AKŞİT'den Boşalan Devlet Bakanlığına, İstanbul Milletvekili Nimet ÇUBUKÇU'nun, Zeki ERGEZEN'den Boşalan Bayındırlık ve İskan Bakanlığına, Trabzon Milletvekili Faruk Nafiz

Dokümanın Başlığı
:
- Güldal AKŞİT'den Boşalan Devlet Bakanlığına, İstanbul Milletvekili Nimet ÇUBUKÇU'nun, Zeki ERGEZEN'den Boşalan Bayındırlık ve İskan Bakanlığına, Trabzon Milletvekili Faruk Nafiz
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
3 Haziran 2005
Resmi Gazete Sayısı
:
0
Resmi Gazete Görüntüsü
:


Bakanların İstifası ve Atanmasına Dair İşlem

T.C.

BAŞBAKANLIK

Personel ve Prensipler 2 Haziran 2005

Genel Müdürlüğü

B.02.0.PPG.0.12-300-02/7527

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

İstifa eden ve istifaları kabul edilen;

Güldal AKŞİT'denboşalan Devlet Bakanlığına, İstanbul Milletvekili NimetÇUBUKÇU'nun,

ZekiERGEZEN'denboşalan Bayındırlık ve İskan Bakanlığına, Trabzon Milletvekili Faruk NafizÖZAK'ın,

SamiGÜÇLÜ'denboşalan Tarım veKöyişleriBakanlığına, Diyarbakır Milletvekili Mehmet MehdiEKER'in,

atanmalarını Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 109 ve 113 üncü maddeleri gereğince takdir ve tensiplerinize saygıyla arz ederim.

RecepTayyipERDOĞAN

Başbakan

-----------

TÜRKİYE

CUMHURBAŞKANLIĞI 2 Haziran 2005

B.01.0.KKB.01-08/C-2-2005-445

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 2/6/2005 günlü, B.02.0.PPG.0.12-300-02/7527 sayılı yazınız.

İstifa eden ve istifaları kabul edilen,

GüldalAKŞİT'denboşalan Devlet Bakanlığına, İstanbul Milletvekili Nimet ÇUBUKÇU,

ZekiERGEZEN'denboşalan Bayındırlık ve İskan Bakanlığına, Trabzon Milletvekili Faruk Nafiz ÖZAK,

SamiGÜÇLÜ'denboşalan Tarım veKöyişleriBakanlığına, Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi EKER,

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 109. ve 113. maddeleri gereğince atanmışlardır.

Bilgilerini rica ederim.


Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANISORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)