Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- Gümüşhane Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Dokümanın Başlığı
:
- Gümüşhane Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
Resmi Gazete Tarihi
:
3 Temmuz 2020
Resmi Gazete Sayısı
:
31174
Resmi Gazete Görüntüsü
:


3 Temmuz 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31174

YÖNETMELİK

Gümüşhane Üniversitesinden:

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

YÖNETMELİK

MADDE 1 –26/11/2012tarihli ve 28479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümüşhane Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Yabancı dil hazırlık sınıfı eğitiminden muafiyete ilişkin esaslar şunlardır:

a) Öğretim dili %100 İngilizce olan programlarda, Yabancı Dil Yeterlik Sınavında 100 üzerinden en az 70 puan alanlar ile Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL)’ndan70 puan, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)’ndan70 puan, TOEFL (IBT)’dan 84 puan ve üzeri puan alan öğrenciler yabancı dil hazırlık sınıfı eğitiminden muaf tutulur.

b) Öğretim dili %30 yabancı dil olan programlarda ise Yabancı Dil Yeterlik Sınavında 100 üzerinden en az 60 puan alanlar ile Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL)’ndan60 puan, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)’ndan60 puan, TOEFL (IBT)’dan 72 puan ve üzeri puan alan öğrenciler yabancı dil hazırlık sınıfı eğitiminden muaf tutulur.”


>MADDE 2 –Bu Yönetmelik 2020-2021 eğitim-öğretim yılı başından itibaren yürürlüğe girer.

MADDE 3 –Bu Yönetmelik hükümlerini Gümüşhane Üniversitesi Rektörü yürütür.


>Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

26/11/2012

28479

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

25/1/2016

29604En Son İşlenenlerEn Son Yüklenenler

SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)