Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- Harp Silahları ile Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/2)

Dokümanın Başlığı
:
- Harp Silahları ile Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/2)
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
Resmi Gazete Tarihi
:
31 Aralık 2021
Resmi Gazete Sayısı
:
31706 (3. Mükerrer)
Resmi Gazete Görüntüsü
:


31 Aralık 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31706(3. Mükerrer)

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

HARP SİLAHLARI İLE BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARININ

İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(İTHALAT: 2022/2)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 –(1) Bu Tebliğin amacı, 3 üncü maddede yer alan harp silahları ile bunların aksam ve parçalarının ithalatının düzenlenmesidir. 

Dayanak

MADDE 2 –(1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 445 inci maddesi ile31/12/2020tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

İthalatı belirli kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak eşya

MADDE 3‒ (1) Aşağıda gümrük tarife pozisyonları (GTP) ve tanımları belirtilen eşya, Milli Savunma Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından veya bunlar adına ithal etmek üzere yetki verilen kamu kurum ve kuruluşlarınca ithal edilebilir.


>(2) Milli Savunma Bakanlığından izin alan firmalar, bu Tebliğde belirtilen eşyayı ithal edebilir.

GTP

Eşyanın Tanımı

93.01

Harp silahları (revolverler, tabancalar ve 93.07 pozisyonundaki silahlar hariç)

9305.10.00.00.00

Revolverler ve tabancalara ait olanlar (şarjörler hariç)

9305.91.00.00.00

93.01 pozisyonundaki harp silahlarına ait olanlar

9306.30.10.10.00

93.01 pozisyonundaki hafifmakinalıtabancalara ait olanlar

9306.30.10.90.00

Diğerleri

9306.30.30.00.00

Harp silahlarına ait olanlar

9306.90.10.00.00

Harp silahlarına ait olanlar

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 4 –(1)31/12/2020tarihli ve 31351 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Harp Silahları ile Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/2) yürürlükten kaldırılmıştır.

Atıflar

MADDE 5 –(1)31/12/2020tarihli ve 31351 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Harp Silahları ile Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/2)’e yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.


>Yürürlük

MADDE 6 –(1) Bu Tebliğ1/1/2022tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 –(1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.En Son İşlenenlerEn Son Yüklenenler

SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)