Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- Harran Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Dokümanın Başlığı
:
- Harran Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
Resmi Gazete Tarihi
:
16 Kasım 2021
Resmi Gazete Sayısı
:
31661
Resmi Gazete Görüntüsü
:


16 Kasım 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31661

YÖNETMELİK

Harran Üniversitesinden:

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 –5/9/2019tarihli ve 30879 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Harran ÜniversitesiÖnlisansve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 17ncimaddesinin on ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(12) Öğrenci, seçmeli dersler dedahilbütün dersleri eğitim-öğretim müfredatında belirtilen yarıyılda almak zorundadır. Ancak istisnai durumlar Senato tarafından belirlenecek usul ve esaslara göre düzenlenir. Ayrıca, ön koşullu derslerin alınabilmesi için başarılması zorunlu olan dersler, ilgili birimlerin yönetim kurulu kararıyla farklı dönemlerde de açılabilir.”

MADDE 2 –Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde yer alan “ve” ibareleri “veya” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“d) Dördüncü veya beşinci sınıfta olup herhangi bir yarıyıl sonunda ağırlıklı genel not ortalamaları 2.00’ın altında olan öğrenciler.”


>MADDE 3 –Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 –Bu Yönetmelik hükümlerini Harran Üniversitesi Rektörü yürütür.


>Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

5/9/2019

30879

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

29/7/2021

31552En Son İşlenenlerEn Son Yüklenenler

SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)