Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2020/32)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/45)

Dokümanın Başlığı
:
- Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2020/32)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/45)
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
Resmi Gazete Tarihi
:
31 Aralık 2020
Resmi Gazete Sayısı
:
31351
Resmi Gazete Görüntüsü
:


31 Aralık 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31351

TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ UYGULAMA TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2020/32)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/45)

MADDE 1 –4/12/2020tarihli ve 31324 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2020/32)’nin5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “1/2/2020-31/12/2020” ibaresi “1/2/2020-15/3/2021” olarak, aynı maddenin dördüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “Şubat ayının” ibaresi “Mart ayının” olarak, (b) bendinde yer alan “15/3/2021” ibaresi “15/4/2021” olarak ve (c) bendinde yer alan “Mart ayının” ibaresi “Nisan ayının” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 –Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “, yetiştirici/üretici örgütüne üye ve işletmesinde en az otuz arılı kovan bulunan” ibaresi ile (c) bendinde yer alan “En az otuz,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Arıcılar,” ibaresinden sonra gelmek üzere “il/ilçe müdürlüklerine veya” ibaresi eklenmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “31/12/2020tarihine kadar” ibaresi “son başvuru tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde” olarak ve (c) bendinde yer alan “11/1/2021 tarihinden itibaren” ibaresi “tespitlerin tamamlanmasının ardından” olarak değiştirilmiştir.


>MADDE 3 –Aynı Tebliğin 12ncimaddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “, yetiştirici/üretici örgütüne üye” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “31/12/2020tarihine kadar” ibaresi “son başvuru tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde” olarak ve (c) bendinde yer alan “11/1/2021 tarihinden itibaren” ibaresi “tespitlerin tamamlanmasının ardından” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 ‒Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 2 –(1) 11 inci maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince arıcıların arılı kovan destekleme başvurusu bu maddenin yayımı tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde il/ilçe müdürlüğüne yapılır.

(2) 12ncimaddenin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince arıcıların damızlık ana arı destekleme başvurusu bu maddenin yayımı tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde il/ilçe müdürlüğüne yapılır.”


>MADDE 5 –Bu Tebliğ1/1/2020tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 –Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

4/12/2020

31324En Son İşlenenlerEn Son Yüklenenler

SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)