Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2021/43)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/63)

Dokümanın Başlığı
:
- Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2021/43)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/63)
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
Resmi Gazete Tarihi
:
12 Ocak 2022
Resmi Gazete Sayısı
:
31717
Resmi Gazete Görüntüsü
:


12 Ocak 2022 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31717

TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ UYGULAMA TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2021/43)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2021/63)

MADDE 1 –7/12/2021tarihli ve 31682 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2021/43)’nin24 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan tablodaki “Kıvırcık Koyunu (9)” satırı ile “Orta Anadolu Merinosu Koyunu (8)” satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

KıvırcıkKoyunu(8)

Aydın (1), Balıkesir(1),

Bursa (1),İzmir(1),Kırklareli(1),

Manisa(2), Yalova(1)

50.400

Orta AnadoluMerinosu Koyunu(9)

Ankara (2), Bolu (1), Eskişehir (2),

Karaman(2),

Konya(1), Zonguldak (1)

56.700

MADDE 2 –Bu Tebliğ1/1/2021tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 –Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

7/12/2021

31682SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)