Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- Hükümlü İbrahim Ethem YALVAÇ'ın Kalan Cezasının Kaldırılmasına Dair Karar (2005/9)

Dokümanın Başlığı
:
- Hükümlü İbrahim Ethem YALVAÇ'ın Kalan Cezasının Kaldırılmasına Dair Karar (2005/9)
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
18 Mart 2005
Resmi Gazete Sayısı
:
0
Resmi Gazete Görüntüsü
:


Cezanın Kaldırılması Kararı

Cumhurbaşkanlığından :

Karar Sayısı : 2005/9

Dolandırıcılık suçundan, Gördes Asliye Ceza Mahkemesi'nin 24.01.2001 günlü,Esas No: 2000/141, Karar No: 2001/7 sayılı ilâmıyla 765 sayılı Türk Ceza Yasası'nın 503. maddesi ile 522. maddesinin birinci fıkrası gereğince 1 yıl 4 ay hapis ve 226.666.666 TL ağır para cezası ile cezalandırılmasına karar verilen ve cezası kesinleşen, Manisa İl'i, Gördes İlçesi,ŞeyhyaylaKöyü, Cilt No: 90, Hane No: 10, Birey Sıra No: 6'da nüfusa kayıtlı, Nazım veAlime'denolma 07.06.1934 doğumlu, 59098171796 T.C. Kimlik Numaralı İbrahimEthemYALVAÇ'ıncezası,Adlî Tıp Kurumu'nun 02.02.2005 günlü, A.T.No: 130/26012005-004785-0311/380 sayılı raporuyla saptanan sürekli hastalığı nedeniyle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 104. maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca kaldırılmıştır.

17 Mart 2005

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANISORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)