Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- Işık Üniversitesi Yatay Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ve Kredi Transferi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Dokümanın Başlığı
:
- Işık Üniversitesi Yatay Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ve Kredi Transferi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
Resmi Gazete Tarihi
:
13 Eylül 2021
Resmi Gazete Sayısı
:
31597
Resmi Gazete Görüntüsü
:


13 Eylül 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31597

YÖNETMELİK

Işık Üniversitesinden:

IŞIK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL VE KREDİ

TRANSFERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 –3/3/2019tarihli ve 30703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Işık Üniversitesi Yatay Geçiş, ÇiftAnadal, Yan Dal ve Kredi Transferi Yönetmeliğinin 16ncımaddesinin yedinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“b) ÇAP müfredatı toplam kredisi, lisans programları için 240 AKTS, ön lisans programları için 120 AKTS olacak şekilde hazırlanır.

c)Anadalmüfredatının derslerinden bazıları aynı zamanda ÇAP müfredatındaki derslerin yerine de sayılabilir. Bu dersler, ÇAP müfredatı hazırlanırken belirlenir.

ç) ÇAP müfredatının,anadalmüfredatında olmayan fark derslerinin toplam kredisi lisans programları için 60, ön lisans programları için 30AKTS’denaz olamaz.”

MADDE 2 –Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


>MADDE 3 –Bu Yönetmelik hükümlerini Işık Üniversitesi Rektörü yürütür.


p>

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

3/3/2019

30703

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

26/5/2019

30785En Son İşlenenlerEn Son Yüklenenler

SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)