Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/56)

Dokümanın Başlığı
:
İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/56)
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
17 Ağustos 2006
Resmi Gazete Sayısı
:
0
Resmi Gazete Görüntüsü
:


\n

17 Ağustos 2006 PERŞEMBE

\n

\n

Resmî Gazete

\n

\n

Sayı : 26262

\n

\n

TEBLİĞ

\n

\n

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

\n

İŞKOLU TESPİT KARARI

\n

Karar Tarihi:9/8/2006

\n

Karar No:2006/56

\n

İşyeri:Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü ve bağlı işyerleri ile Genel Müdürlükte faaliyet gösteren taşeron firmalar HipodromCd. No: 12Yenimahalle/ANKARA

\n

Tespiti İsteyen:T.Maden-İş Sendikası

\n

İnceleme:Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü'nde Bakanlığımızca yapılan incelemede;

\n

TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü ve bağlı Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü ve buraya bağlı Ilgın Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü,SeyitömerLinyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü ve buraya bağlı Bursa Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü, Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü ve buraya bağlıYeniköyLinyitleri İşletmesi Müdürlüğü ve Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü ve buraya bağlı Çan Linyitleri İşletme Müdürlüğü işyerlerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü'nün 02 sıra numaralı "Madencilik",

\n

Genel Müdürlük hizmet binası, Genel Müdürlük Misafirhanesi, Lokal, İzmir Misafirhanesi,DidimEğitim ve Dinlenme Tesisi,AkçayEğitim ve Dinlenme Tesislerinin temizlik ve ilaçlama işlerinin ihale yolu ile 12/4/2006 tarihinden itibaren alt işveren olarak Akın-Sel İnşaat Taahhüt Ticaret Ltd.Şti.'ne verildiği ve bu şirket tarafından yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü'nün 28 sıra numaralı "Genel İşler",

\n

>Genel Müdürlük hizmet binası, (lokal ve bahçe dahil) misafirhane, Yukarı Ayrancı, Yenimahalle, Emek, Bahçelievler ve Kocatepe Lojman binalarına ait, ısıtma sistemi kalorifer tesisatı, sıcak su sistemi, buhar sistemi, klima-havalandırma sistemi, sıhhi tesisat, atık su tesisatı, çevre aydınlatması, elektrik kuvvetli ve zayıf akım iç tesisatı, güneş enerji sisteminin, işletme, bakım ve onarımı, soğutma grubu sisteminin işletme ve bakımı dizel elektrojen grupları ve tesisatının işletme ve bakımı, orta gerilim, trafo merkezi,kompanzasyonsistemlerinin işletilmesi, otomatik kontrol sistemlerinin işletilmesi, Doğalgaz-LPG sistemlerinin işletilmesi işlerinin alt işveren olarak Nur Mühendislik Makine İnşaatLtd.Şti. tarafından yürütüldüğü ve bu şirket tarafından yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü'nün 16 sıra numaralı "Enerji",

\n

Genel Müdürlük personelinin Ankara Belediye hudutları dahilinde belirlenen yerlere taşınması işinin İnciler Taşımacılık Turizmİnş. Tem.Güv. Ltd.Şti. tarafından yapıldığı ve yapılan işin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü'nün 18 sıra numaralı "Kara Taşımacılığı"

\n

>işkollarına girdiği tespit edilmiştir.

\n

Karar: Yapılan bu tespitlerin Resmî Gazetede yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 4 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

\n

\n

\nEn Son İşlenenlerEn Son Yüklenenler

SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)