Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/57)

Dokümanın Başlığı
:
İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/57)
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
25 Ağustos 2006
Resmi Gazete Sayısı
:
0
Resmi Gazete Görüntüsü
:


\n

25 Ağustos 2006 CUMA

\n

\n

Resmî Gazete

\n

\n

Sayı : 26270

\n

\n

TEBLİĞ

\n

\n

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

\n

İŞKOLU TESPİT KARARI

\n

Karar Tarihi:18/8/2006

\n

Karar No:2006/57

\n

İşyeri:ResaDemir Sanayi ve Ticaret A.Ş.

\n

TersaneCd. No: 46-48

\n

Karaköy/İSTANBUL

\n

B.M. Dosya No:98971.34, 30696.41, 33109.41

\n

Tespiti İsteyen:Nakliyat-İş Sendikası

\n

İnceleme:ResaDemir Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Bakanlığımızca yapılan incelemede; şirketinKaraköy/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren merkez işyerinde büro işlerinin yürütüldüğü, Diler Demir ÇelikEnd.San. ve Tic. A.Ş.'ne ait Diler Demir Çelik Tesisleri D-100 Karayolu ÜzeriDilovası-Gebze/KOCAELİ adresinde kurulu Demir Çelik Tesisleri bünyesindeki çeşitli birimlerde taraflarca imzalanan "Personel Hizmetleri Sözleşmesi" gereğince, personel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla müteahhit firma olarak işçi çalıştırıldığı, ayrıca Organize Sanayi BölgesiKayapınarMh. Tavşancıl-Gebze/KOCAELİ adresinde Demir ÇelikEnd.San. ve Tic. A.Ş.'ne ait araçlar ile sadece Diler Demir Çelik Tesislerine hurda demiri ilemamülinşaat demiri nakliyesinin yapıldığı, bakım ve onarım, tahmil-tahliye işlerinde işçi çalıştırıldığı, bu nedenle şirket tarafından yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğünün 13 sıra numaralı "Metal" işkolundayeraldığı, ayrıca şirketin Organize Sanayi BölgesiSarıseki-İskenderun/HATAY adresindeki işyerinde müstakil olarak faaliyetinin bulunmadığı, çalışan 116 işçinin 4857 sayılı Yasanın 2ncimaddesi gereğince Yazıcı Demir Çelik San. ve Turizm Ticaret A.Ş.'ninişçisi olduğu tespit edilmiştir.

\n

>Karar:ResaDemir Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğünün 13 sıra numaralı "Metal" işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete'de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 4 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

\n

\n

\nEn Son İşlenenlerEn Son Yüklenenler

SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)