Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/59)

Dokümanın Başlığı
:
İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/59)
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
26 Ağustos 2006
Resmi Gazete Sayısı
:
0
Resmi Gazete Görüntüsü
:


\n

26 Ağustos 2006 CUMARTESİ

\n

\n

Resmî Gazete

\n

\n

Sayı : 26271

\n

\n

TEBLİĞ

\n

\n

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

\n

İŞKOLU TESPİT KARARI

\n

Karar Tarihi:18/8/2006

\n

Karar No:2006/59

\n

İşyeri:Ak Montaj-HalitUğur AKKAN

\n

TatlıkuyuMah. Körfez Cad. No:32/A Alt Kat

\n

Gebze/KOCAELİ

\n

B.M. Dosya No:48731.41

\n

Tespiti İsteyen:Petrol-İş Sendikası

\n

İnceleme:Ak Montaj -HalitUğur AKKAN işyerinde Bakanlığımızca yapılan incelemede; işyerinde, yarı mamul madde olarak gelen elektrik malzemelerinden, kaçak akım rölesi ve mono faz prizlerinin montajının yapılarak mamul maddeye dönüştürüldüğü, bu nedenle yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü'nün 03 sıra numaralı "Petrol, Kimya ve Lastik" işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

\n

Karar:Ak Montaj-HalitUğur AKKAN işyerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü'nün 03 sıra numaralı"Petrol, Kimya ve Lastik"işkolunagirdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete'de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanunu'nun4. maddesi gereğince karar verilmiştir.

\n

\n

\n

\nSORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)