Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/65)

Dokümanın Başlığı
:
İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/65)
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
27 Eylül 2006
Resmi Gazete Sayısı
:
0
Resmi Gazete Görüntüsü
:


27 Eylül 2006 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26302

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar Tarihi : 18/9/2006

Karar No : 2006/65

İşyeri : Yıldız Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi No: 5-41285

Arslanbey/KOCAELİ

B.M. Dosya No :

Tespiti İsteyen : Petrol-İş Sendikası

İnceleme : Yıldız Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. (Eski ünvanı: Yıldız Kimya Sanayi Tesisleri ve Tic. A.Ş.) işyerinde Bakanlığımızca yapılan incelemede; Şirkete ait Organize Sanayi Bölgesi No:5 Arslanbey/KOCAELİ adresinde Merkez İdari Büro olarak faaliyet gösteren işyerinde muhasebe, insan kaynakları, pazarlama, ticaret, satın alma, finansman ve teknik resim bölümlerinin bulunduğu ve işletmeye bağlı olarak değişik adreslerde faaliyet gösteren işyerlerine ilişkin satış, pazarlama ve personele dair tahakkuk ve tediyelerin yapıldığı bu nedenle burada yapılan işlerin niteliği itibariyle "İşkolları Tüzüğü"nün 17 sıra numaralı "Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar" işkoluna girdiği, yine aynı adreste faaliyet gösteren MDF fabrikası bulunduğu ve bu fabrikada suni tahta üretimi yapıldığı, ayrıca Sanayi Sitesi Yurtsever Cd. No: 3-5 SAMSUN adresinde Yıldız Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş.'de üretilen MDF, MDFLAM, Profil ve Parke gibi ürünlerin Karadeniz Bölgesindeki pazarlama ve satış işlerinin yürütüldüğü mağaza (Karadeniz Bölge Müdürlüğü) işyerinin bulunduğu ve yapılan işlerin niteliği itibariyle 08 sıra numaralı "Ağaç" işkolunda yer aldığı, Organize Sanayi Bölgesi Adnan Kahveci Bulvarı No:38 Kutlukent/SAMSUN ve Karşıyaka Mahallesi Yeniköy/İZMİT adreslerinde bulunan fabrika işyerlerinde ise, metanol ve üre hammaddelerinden ağaç ve mobilya sanayiinde kullanılmak üzere tutkal üretildiği ve yapılan işlerin niteliği itibariyle 03 sıra numaralı "Petrol, Kimya ve Lastik" işkoluna girdiği tespit edilmiştir.

K


arar : Yıldız Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş.' ye ait Merkez İdari Büro işyerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle "İşkolları Tüzüğü" nün 17 sıra numaralı "Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar" işkoluna, MDF fabrikasının ve mağaza (Karadeniz Bölge Müdürlüğü) işyerinin ise "İşkolları Tüzüğü" nün 08 sıra numaralı "Ağaç" işkoluna, tutkal fabrikalarında yapılan işlerin ise, niteliği itibariyle "İşkolları Tüzüğü" nün 03 sıra numaralı "Petrol, Kimya ve Lastik" işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete'de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 4 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.
SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)