Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- İstanbul Arel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Dokümanın Başlığı
:
- İstanbul Arel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
Resmi Gazete Tarihi
:
30 Mayıs 2023
Resmi Gazete Sayısı
:
32206
Resmi Gazete Görüntüsü
:


30 Mayıs 2023 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 32206

YÖNETMELİK

İstanbul Arel Üniversitesinden:

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 17/10/2021 tarihli ve 31631 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Arel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarından birinden mezun olup Üniversiteye kayıt yaptıran ve eğitim-öğretim dönemi başlamadan önce kendi isteği ile kayıt sildirme talebinde bulunan öğrencilerin ödedikleri program ücretinin %20’si kesilerek kalanı iade edilir. Bunların dışındaki öğrencilere herhangi bir ücret iadesi yapılmaz. Ancak doğal afetlere ve benzeri mücbir sebeplere dayalı gerekçeleri, Enstitü Yönetim Kurulunca uygun bulunanların program ücretinin tamamı öğrenciye ödenir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (f) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Öğrencinin, tez danışmanı ile birlikte tezinden üretilmiş Üniversite adresli bilimsel bir çalışmasının bulunması gerekir. Bu çalışma, aşağıdaki şartlardan en az birini karşılamalıdır:


1) Ulusal/uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış veya yayıma kabul edilmiş en az bir makalesinin olması.

2) Kongre, konferans, sempozyum , çalıştay gibi ulusal/uluslararası hakemli etkinliklerde tam metni yayımlanmış veya bildiri kitabında basılmak üzere yayıma kabul edilmiş en az bir bildirinin olması.

3) Üniversitelerarası kurul tarafından kabul edilen ulusal/uluslararası kitapta bölüm yazılmış olması.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Öğrencinin, tez danışmanı ile birlikte tezinden üretilmiş Üniversite adresli bilimsel çalışmasının ulusal/uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış veya yayıma kabul edilmiş en az bir makalesinin bulunması.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Sergi etkinliği gerçekleştirmek ve bu etkinlikle ilgili katalog, kayıt, afiş gibi belge ve dokümanları sunmak veya öğrencinin tez danışmanı ile birlikte tezinden üretilmiş Üniversite adresli ulusal/uluslararası hakemli dergilerin birinde yayımlanmış veya yayıma kabul edilmiş en az bir makale hazırlamak.”

MADDE 6- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Arel Üniversitesi Rektörü yürütür.
SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)