Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Dokümanın Başlığı
:
- İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
Resmi Gazete Tarihi
:
13 Ocak 2022
Resmi Gazete Sayısı
:
31718
Resmi Gazete Görüntüsü
:


13 Ocak 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31718

YÖNETMELİK

İstanbul Atlas Üniversitesinden:

İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 –10/1/2021tarihli ve 31360 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 27ncimaddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Kurulların sonunda yapılan her bir kurul sınavından 100 üzerinden en az 65 almak koşulu ile kurul ortalaması 80 ve üzerinde başarı sağlayan öğrenciler yılsonu final sınavına girmeksizin bir üst sınıfa geçerler. Bu durumda I.-II.-III. sınıf öğrencilerinin ders kurullarının ortalama notu dönem sonu başarı notu olarak kabul edilir. Bu öğrencilerden yılsonu final sınavına girmek isteyenler bu sınava girebilirler. Öğrencilerin yılsonu final sınavına girmek istemeleri durumunda dilekçe ile Dekanlığa başvurmaları gerekir. Ancak bu öğrencilerin en son girdikleri sınav notu değerlendirmeye alınır.”

MADDE 2 –Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


>MADDE 3 –Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

10/1/2021

31360En Son İşlenenlerEn Son Yüklenenler

SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)