Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- İstanbul Gedik Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Dokümanın Başlığı
:
- İstanbul Gedik Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
Resmi Gazete Tarihi
:
26 Eylül 2021
Resmi Gazete Sayısı
:
31610
Resmi Gazete Görüntüsü
:


26 Eylül 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31610

YÖNETMELİK

İstanbul Gedik Üniversitesinden:

İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS, LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 –25/8/2015tarihli ve 29456 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Gedik Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 27ncimaddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 27 –(1) Her ders için en az bir defa ara sınav yapılır. İlgili öğretim elemanı uygun gördüğü takdirde; ödev,laboratuvar, proje, kısa sınav, sunum ve benzeri çalışmaları ara sınav olarak değerlendirebilir. Bu çalışmaların ara sınav notundaki ağırlıkları öğretim üyesi tarafından belirlenip dönem başında ders planlarına işlenerek duyurulur.”

MADDE 2 –Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yarıyıl sonu sınavı; her öğretim yarıyılında, o yarıyılın öğretim planında yer alan ve açılan derslerden, yarıyıl dersleri tamamlandıktan sonra akademik takvimde belirlenen süre içinde yapılan sınavdır. Her ders için en az bir defa yarıyıl sonu sınavı yapılır. İlgili öğretim elemanı uygun gördüğü takdirde; ödev,laboratuvar, proje, kısa sınav, sunum ve benzeri çalışmaları yarıyıl sonu sınavı olarak değerlendirebilir. Bu çalışmaların yarıyıl sonu notundaki ağırlıkları öğretim üyesi tarafından belirlenip dönem başında ders planlarına işlenerek duyurulur.”


>MADDE 3 –Aynı Yönetmeliğin 40ıncımaddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Her yarıyıl sonundaDD’dendüşük not alınan derslerin, açıldıkları ilk yarıyılda alınması zorunludur. Ancak bu dersler, seçmeli ya da sonradan programdan çıkarılan dersler ise öğrenciler bunların yerine danışman tarafından önerilen başka dersleri alır.”

MADDE 4 –Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 –Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

25/8/2015

29456

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

15/6/2016

29743

2-

21/8/2016


>29808

3-

14/10/2016

29857

4-

28/7/2017

30137

5-

28/1/2018

30315

6-

19/2/2018

30337

7-

20/9/2018

30541(Mükerrer)

8-

1/10/2018

30552

9-

22/4/2019

30753En Son İşlenenlerEn Son Yüklenenler

SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)